BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Helena (Politechnika Częstochowska), Konatowski Dominik (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw aktywatorem wzrostu eksportu wyrobów produkowanych w Polsce
Innovation of Enterprises as the Activator in Export Growth of Products Made in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 149-160, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Eksport, Koszty produkcji, Produkcja, Analiza statystyczna, Badania empiryczne
Enterprise innovation, Export, Production costs, Production, Statistical analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przy obecnych nasyconych rynkach zdobycie nowego odbiorcy często połączone jest ze zdobyciem przewagi konkurencyjnej a nawet kluczowej kompetencji trudnej do odwzorowania przez konkurencję. Trwałą przewagę zapewniają działania innowacyjne. W opracowaniu przedstawiono dane makroekonomiczne, trendy wzrostów kosztów produkcyjnych oraz wskaźniki obrazujące wielkość produkcji i eksport w Polsce; przedstawiono statystyki i badania empiryczne dotyczące innowacyjności. Na podstawie badań empirycznych przedsiębiorstw z branży obróbki metali, odznaczających się wysoką innowacyjnością, przeprowadzono analizę porównawczą kosztów rozwiązań o różnym poziomie zaawansowania technologicznego oraz wskazano korzyści płynące z procesów zautomatyzowanych produkcji. (abstrakt oryginalny)

With the present-day saturated markets getting a new recipient is often connected with achieving competitive advantage and even core competence which is difficult to copy by competition. A permanent advantage is provided by innovative actions. In the study macroeconomic data, trends in the rise of productive costs and indicators showing the production size and export in Poland have been presented as well as statistics and empirical research concerning innovation. On the grounds of empirical research of enterprises from the metalworking industry characterized by high innovation, the comparative analysis of solution costs at a different level of technology advancement has been conducted and benefits from processes of automated productions have been indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014.
 3. Brdulak H., Gołębiewski T., Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. naukowy: Brdulak H., Gołębiewski T., Centrum doradztwa i informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2003.
 4. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 6. Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 7. Gorczyńska A, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. [http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/1063095,bank-pekao-rewiduje-wdol-prognozy-wzrostu-pkb-dla-polski-na--14-i--15-%28opinia%29].
 9. [http://sjp.pwn.pl/slownik/2561627/innowacja].
 10. Kirejczyk E., Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Kościelniak H, Puto A, Export to Euro Zone: Competitiveness of the Polish Economy, W:Medzinarodne vzt'ahy 2013. Aktualne otazky svetovej ekonomiky a politiky. Zbornik prispevkov z 14. medzinarodnej vedeckej konferencie. Smolenice, Vydavatel'stvo EKONOM , 2013.
 12. Lachiewicz S, Rola innowacji otwartych w procesie rozszerzania granic przedsiębiorstwa, w: redakcja naukowa M. Romanowska, J. Cygler, Granice zarządzania, Oficyna wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 13. Mroczko F, Inżynieria innowacji w miejscu pracy, Prace Naukowe WWSZiP, Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, T. 25, Wałbrzych 2013.
 14. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 15. Tomski P, Risk Factors in the Management of Real Estate Enterprises, W:The Economic Security of Business Transactions. Management in Business. Edited by Konrad Raczkowski and Friedrich Schneider, Chartridge Books Oxford, Oxford 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu