BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fjałkowski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kluczowa rola ekonomicznej koncepcji wyboru w historii gospodarczej Doglassa C. Northa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 143-154, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Historia gospodarcza, Historia myśli ekonomicznej, Teoria wyboru, Neoklasyczna teoria instytucji, Ekonomia neoklasyczna
Economic theory, Economic history, History of economic thought, Choice theory, Neoclassical theory of institutions, Neoclassical economy
Abstrakt
Jak starano się wykazać, dwa elementy konstytuujące ortodoksyjną, ekonomiczną koncepcję wyborów - metodologiczny indywidualizm i założenie o maksymalizacji subiektywnie pojmowanego interesu własnego - są założeniami, z których D.C. North wyjaśniając procesy ekonomiczno-instytucjonalne nigdy nie zrezygnował. Można by nawet zaryzykować konkluzję, że pomimo sięgania po coraz dalej idące komplikacje i uzupełnienia, historia gospodarcza Douglassa C. Northa pozostaje neoklasyczną teorią instytucji, mieszczącą się w głównym nurcie ekonomii. Równie interesujące, że ów wielki egzamin wydaje się dla ekonomicznej koncepcji wyboru wypadać pozytywnie. Dwa kluczowe dla "podejścia ekonomicznego" założenia zostały utrzymane, pomimo iż kwestie jaki konkretnie zasób wiedzy o otoczeniu mają podmioty, ile dokładnie w ich funkcji użyteczności czystego interesu własnego oraz wśród jakich konkretnie warunkach działają - pozostają kwestią otwartą. Przyjęcie ortodoksyjnej, mikroekonomicznej koncepcji wyborów maksymalizujących interes własny jako punktu wyjścia, a następnie poszerzanie i korygowanie jego założeń, prowadziło Northa do wyjaśnienia coraz szerszego zakresu zjawisk ekonomicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Stankiewicz W. : Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 2. North D.C. : The Economic Growth of the United States 1790-1860. Norton, New York - London 1966.
 3. Godłów-Legiędź J. : Nowa ekonomia instytucjonalna : nowe spojrzenie na istotę gospodarowania I rozwój. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2003, nr 169.
 4. Pawlak W. : Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa. "Studia Socjologiczne", 1993, nr 1.
 5. North D.C. : Efektywność gospodarcza w czasie. W : Współczesne teorie socjologiczne. T. 1. Red. Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Scholar, Warszawa 2006.
 6. North D.C. : The New Economic History After Twenty Years. "American Behavioral Scientist", 1977, Vol. 21, No. 1.
 7. North D.C. : Structure and Change in Economic History. Norton , New York-London 1981.
 8. Northon D.C. : Structure and Performance : The TASK OF Economic History. "Journal of Economic Literature", 1978.
 9. North D.C. : Markets and Other Allocation Systems in History : The Challenge of Karl Polanyi. "Journal of European Economic History", 1977, Vol. 6, No. 3.
 10. North D.C. : Beyond New Economic History. "Journal of Economic History", 1974, Vol. 34, No. 1.
 11. Dugger W.: Douglass C. North's New Institutionalism. "Journal of Economic Issues", 1995, Vol. 29, No. 2.
 12. Furubotn E.G., Richter R. : Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 13. Hirscleifer J. : The Expanding Domain of Economics. "American Economic Review", 1985, Vol. 75, No. 6.
 14. North D.C. : Institutional Change and Economic Growth. "Journal of Economic History", 1971, Vol. 31, No. 1.
 15. North D.C., Thomas R.P. : The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 16. North D.C. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 17. North D.C., Thomas R.P. : The Rise and Fall of the Manorial System : A Theoretical Model. "Journal of Economic History", 1971, Vol. 31, No. 4.
 18. North D.C. : The First Economic Revolution. "Economic History Review", 1977, Vol. 30, No. 2.
 19. North D.C. : Ideology and Political/Economic Institutions. "Cato Journal", 1988, Vol. 8, No. 1.
 20. Milgrom P.R., North D.C., Weingast B.R. : The Role of Institutions in the Revival of Trade : The Law Merchant, Private Judges and the Champagne Fairs. "Economics and Politics", 1990, Vol. 2, No. 1.
 21. North D.C. : Economic Performance Through Time. "American Economic Review", 1994, Vol. 84, No. 3.
 22. North D.C. : Institutional Change : A Framework for Analysis. Working Paper 1994.
 23. North D.C. : Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton 2005.
 24. North D.C. : Economics and Cognitive Science. Working Paper, 1996.
 25. North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. : Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu