BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puliński Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problem wyboru techniki w krajach słabo rozwiniętych w pracach polskich ekonomistów
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 168-176, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia neoklasyczna, Kierunki rozwoju techniki, Produkcja przemysłowa, Historia myśli ekonomicznej, Polska szkoła historyczna w ekonomii
Economic theory, Neoclassical economy, Trends in development of technology, Industrial production, History of economic thought, Polish Historical School in Economy
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Słaby rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata tłumaczono różnie - złym systemem cen, złą alokacją, niekorzystnym usytuowaniem tych krajów w strukturach rynku światowego, barierami instytucjonalnymi, ale też niewłaściwym wyborem technik produkcji. Trudno byłoby jednak obronić tezę, że niewłaściwy wybór techniki miał tu decydujące znaczenie, ale czy pomniejsza to wagę toczonej przez wiele lat dyskusji? Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź. Wprawdzie obecnie jest ona jedynie historyczną ciekawostką, lecz w owych latach stanowiła niezwykle ważny element teorii rozwoju gospodarek zacofanych, teorii, którą współtworzyli i istotnie wzbogacili polscy ekonomiści. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mueller A. : Kierunki optymalizacji technik produkcji w krajach słabo rozwiniętych. PWE, Warszawa 1966.
 2. Mandelbaum K. : The Industrialization of Backward Areas. Oxford 1947.
 3. Nurkse R. : Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford 1953.
 4. Buchanan N.S., Ellis H.S. : Approaches to Economic Development. New York 1955.
 5. Lewis W. : The Theory of Economic Growth. London 1956.
 6. Galenson W., Lebenstein H. : Investment Criteria, Productivity and Economic Development. "The Quarterly Journal of Economics", 1955, Vol. VIII.
 7. Sena A.K. : Choice of Techniques. Oxford 1960.
 8. Dobb M. : Uwagi o tak zwanym stopniu kapitałochłonności inwestycji w krajach gospodarczo zacofanych. W : Teorie ekonomii a socjalizm. PWN, Warszawa 1959.
 9. Dobrska Z. : Wybór technik produkcji w krajach gospodarczo zacofanych. PWN, Warszawa 1963.
 10. Kalecki M. : Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji. W : Dzieła. T. 4. PWE, Warszawa 1984.
 11. Łaski K. : O wyborze technik produkcji w krajach gospodarczo zacofanych. "Ekonomista", 1968, nr 3.
 12. Runowicz A. : Kryteria wyboru technik produkcji w gospodarce rozwijającej się. "Ekonomista", 1974, nr 4.
 13. Puliński W. : Przeludnienie agrarne a krańcowa wydajność pracy w rolnictwie indyjskim. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Ekonomiczne", SIII, 24, 1977.
 14. Paglin M. : Surplus Agricultural Labor and Development. " The American Economic Review", 1965, No. 4.
 15. Stawart P. : The Case of Appriopriete Technology : A Replay to R.S. Eckaus. "Sciences and Technology", 1987, Vol. III, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu