BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie wiedzą w strukturach klastrowych (zarys zagadnienia)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2, 2009, s. 141 - 149, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Klastry, Platformy internetowe, Struktury sieciowe, Systemy informatyczne
Knowledge management, Knowledge-based economy, Business cluster, Internet platforms, Network structure, Computer system
Abstrakt
We współczesnej gospodarce wzrasta rola wiedzy. Jako ważny zasób każdej organizacji, staje się ona nie tylko podstawą jej rozwoju, ale także istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. U podstaw funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy tkwią teorie akcentujące znaczenie procesów swobodnej wymiany wiedzy, pracy grupowej, kooperacji i dialogu. Struktury organizacyjne są bowiem coraz bardziej elastyczne, zmienne, zależne od intencji i celów uczestników. Równocześnie charakteryzuje je wysoka integracja z technologiami informatycznymi. Wśród wielu cech gospodarki opartej na wiedzy na szczególną uwagę zasługuje jej sieciowy charakter. Może on przybierać formę różnych kontraktów, strategicznych aliansów, joint venture, zespołów wirtualnych czy organizacji wirtualnych. Interesującą formą, zyskującą obecnie na znaczeniu, stają się struktury klastrowe jako grupy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji, znajdujące się w geograficznym sąsiedztwie, zajmujące się określoną dziedziną, połączone podobieństwami i wzajemnie się uzupełniające. (fragment tekstu
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski T.: Systemy zarządzania treścią. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 2. Adamczewski T., Olszak C.M., Olszówka K.: Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. OW PTZP, Opole 2009.
 3. Barczak B., Bartusik B., Kozina A.: Modele strukturalne organizacji uczącej się. W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 4. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P.: Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 5. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 6. European Cluster Observatory. http://www.clusterobservatory.eu/ (2009.05.10).
 7. Feature List, http://www.joomla.org/about-joomla/core-features.html (2009.05.10).
 8. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 9. Góra J.: Model dynamiki klastra jako narzędzia badania możliwości adaptacyjno-rozwojowych klastra. W: Materiały konferencyjne IV Konferencji Naukowej z cyklu "Wiedza i Innowacje". Kraków 2008. http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Gora.pdf (2009.05.10).
 10. Home Joomla! Extensions Directory. http://extensions.joomla.org/ (2009.05.10).
 11. Olszak C.M.: Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. AE, Katowice 2007.
 12. OpenConf Editions, http://www.openconf.com/editions/ (2009.05.10).
 13. Porter M.E.: Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 14. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C.: The Cluster Initiative Greenbook. Bromma tryck, Stockholm 2003.
 15. TCI Network - National and regional cluster profiles 2008. http://www.competitiveness.org/article/archive/28/ (2009.05.10).
 16. Typo3 CMS: Feature List. http://typo3.eom/Feature-list.1243.0.html (2009.05.10).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu