BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shelley Arthur (Intelligent Answers; RMIT University, Melbourne)
Tytuł
Active Learning Innovations in Knowledge Management Education Generate Higher Quality Learning Outcomes
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1, s. 129-145, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge Management Special Issue : Connecting Theory and Practice
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Uczenie się, Edukacja, Innowacje
Knowledge, Knowledge management, Studying, Education, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje dotyczące sposobu prowadzenia kursu Zarządzania Wiedzą dla studentów studiów podyplomowych pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników nauczania i zwiększyły zaangażowanie studentów w kurs. Informacje zwrotne uzyskane od studentów pokazują, że preferują oni wspólne, aktywne uczenie się, pozwalające im na bogatszy wgląd w tworzenie wiedzy i stosowanie jej do osiągnięcia innowacji i wartości. Kurs stosuje podejście andragogiczne, w którym studenci współdziałają w cotygodniowym dialogu dotyczącym ich doświadczeń związanych z treścią kursu zamiast po prostu uczyć się tej treści. Podejście to łączy myślenie systemowe, praktykę uczenia i aktywne uczenie w celu zbadania współzależności między tematami oraz ich wpływem na rzeczywiste sytuacje. Kurs zachęcił studentów do zastosowania tych idei w ich miejscach pracy. (abstrakt oryginalny)

Innovations in how a postgraduate course in knowledge management is delivered have generated better learning outcomes and made the course more engaging for learners. Course participant feedback has shown that collaborative active learning is preferred and provides them with richer insights into how knowledge is created and applied to generate innovation and value. The course applies an andragogy approach in which students collaborate in weekly dialogue of their experiences of the content, rather than learn the content itself. The approach combines systems thinking, learning praxis, and active learning to explore the interdependencies between topics and how they impact outcomes in real world situations. This has stimulated students to apply these ideas in their own workplaces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albanese, M.A. & Mitchell, S.M. (1993). Problem-based Learning: a Review of Literature on Its Outcomes and Implementation Issues. Academic Medicine, 68(1), pp. 52-81.
 2. Bedford, D.A.D. (2013). Knowledge Management Education and Training in Academic Institutions in 2012. Journal of Information & Knowledge Management, 12(4), pp. 1-16.
 3. Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University, 4th edn, Society for Research into Higher Education & Open University Press. Maidenhead: UK.
 4. Bloom, B.S., Hastings, J.T. & Madaus, G.F. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. McGraw-Hill Book Company. New York, NY: USA.
 5. Boud, D. & Feletti, G. (eds). (1997). The Challenge of Problem-based Learning. Kogan Page, London.
 6. Cavaleri, S., Seivert, S. & Lee, L.W. (2005). Knowledge Leadership The art and science of the knowledge based organisation. Elsevier Butterworth-Heinemann. Oxford: UK.
 7. Chua, A. & Lam, W. (2005). Why KM projects fail: a multi-case analysis. Journal of Knowledge Management, 9(3), pp. 6-17.
 8. Edmondson, A.C. (2011). Strategies for Learning from Failure,. Harvard Business Review, 89(4).
 9. Freeman, S., Eddy, S.L., McDonough, M., Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H. & Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
 10. Hung, W., Jonassen, D.H. & Liu, R. (2008). Problem-Based Learning. In JM Spector & MD Merrill (eds.), Handbook of research on educational communications and technology, 3rd edn. Lawrence Earlbaum Associates. New York, pp. 485- 506.
 11. Knowles, M.S. (1984). Andragogy in Action. Applying modern principles of adult education, Jossey Bass. San Francisco: CA, USA.
 12. Knowles, M.S., Holton, E.F. & Swanson, R.A. (2011). The Adult Learner. The definitive classic in adult education and human resource development. Butterworth-Heinemann: Oxford, UK.
 13. Lambe, P. (2011). The unacknowledged parentage of knowledge management. Journal of Knowledge Management, 15(2), pp. 175-97.
 14. Malhotra, A., Majchrzak, A. & Rosen, B. (2007). Leading Virtual Teams., Academy of Management Perspectives, 21(1), pp. 60-70.
 15. McIntosh, P. (2010). Action research and reflective practice. Creative and visual methods to facilitate reflection and learning. Routledge: London & NY.
 16. Mosier, K.L. & Fischer, U.M. (eds). (2011). Informed by Knowledge: Expert Performance in Complex Situations. Expertise: Research and Applications Series, Psychology Press: New York, USA.
 17. Müller, R. & Turner, J.R. (2010). Project-Oriented Leadership, Advances in Project Management, Gower Publishing Limited Surrey.
 18. Polanyi, M. & Grene, M. (1969). Knowing and being: Essays by Michael Polanyi. University of Chicago Press: Chicago.
 19. Raelin, J.A. (2006). Does Action Learning Promote Collaborative Leadership? Academy of Management Learning & Education, 5(2), pp. 152-68.
 20. Shelley, A.W. (2009). Being a successful knowledge leader. Ark Group: North Sydney.
 21. Snook, S.A., Nohria, N.N. & Khurana, R. (2012). The Handbook for Teaching Leadership: Knowing, Doing, and Being. Sage: Los Angeles.
 22. White, J. (2007). Knowing, Doing and Being in Context: a Praxis-oriented Approach to Child and Youth Care. Child Youth Care Forum, 36, pp. 225-44.
 23. Zuber-Skerritt, O. (2002). a Model for Designing Action Learning and Action Research Programs. The Learning Organization, 9(4), pp. 143-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20141015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu