BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wibowo Wahyudi (University of Pelita Harapan Surabaya, Indonesia)
Tytuł
Technology Transfers and Knowledge Management in Developing Economies : Case Study of an Indonesian Manufacturer
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 4, s. 5-27, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge, Participation and Waste Management - Selected Problems
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Zarządzanie wiedzą, Prace naukowo-badawcze, Kraje rozwijające się, Gospodarka
Technology transfer (TT), Knowledge management, Scientific-research work, Developing countries, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
Międzynarodowe transfery technologii są niezbędne dla gospodarek krajów rozwijających się, ponieważ mogą one działać jako kluczowe czynniki napędzające rozwój gospodarczy. Dotychczasowe prace potwierdzały istnienie pewnych kanałów transferu technologii w krajach rozwijających się, niemniej jednak, dokładne mechanizmy opisujące transfer technologii oraz jego skutki dla gospodarki kraju przyjmującego pozostają niezbadane. Ponadto, zrozumienie przez krajowe firmy zarządzania wiedzą jest ważne, ponieważ określa zdolność firmy do absorpcji zaawansowanych technologii z zagranicy. Niniejsza praca wykorzystuje studium przypadku technologicznie średnio-zaawansowanego indonezyjskiego producenta, aby pokazać dowody międzynarodowych transferów technologicznych oraz ich wpływu na rozwój miejscowych zdolności technologicznych krajowej firmy, jak również w celu zbadania zarządzania wiedzą w firmie. Niniejsza praca potwierdza korzyści płynące z międzynarodowych transferów wiedzy do firmy krajowej, w szczególności poprzez mechanizmy pomocy przy licencjach technicznych, importu dóbr kapitałowych, projektów realizowanych pod klucz, konsultacji technicznych, wstecznego-pionowego przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obecności na rynkach zagranicznych. Jednakże powyższe wpływy na zdolności technologiczne krajowej firmy ogólnie pozostawały na średnim poziomie. Sugeruje to, iż firma ta powinna dokonać większych inwestycji we własną działalność B+R oraz poprawić swój system zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)

International technology transfers are crucial for developing economies since they may operate as one of the key drivers in the economies' development path. Previous studies have acknowleged some channels of technology transfers for developing economies. Nevertheless, the precise mechanisms of how the technology transfers would occur and take effect in each of the recipient economies and their domestic companies are still to be explored. Furthermore, understanding domestic companies knowledge management is important since it would determine the absorptive capacity of the company toward advanced foreign technologies. This study uses a case of technologically intermediate-level Indonesian manufacturer to show evidence of international technology transfers and their impacts on the development of indigenous technological capabilities of the domestic company, as well as to examine the company's knowledge management. This study confirmed some benefits of international technology transfers for the domestic company, especially through the major mechanisms of technical license assistances, capital goods imports, turnkey projects, technical consultancies, backward-vertical flows of foreign direct investment, and participation in overseas markets. However, the impacts toward the domestic company's technological capabilities were generally at intermediate level. This implies that the domestic company needs to spend more investments on in-house R&D activities and to improve its knowledge management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blalock, G. and Gertler, P.J. (2005). Foreign Direct Investment and Externalities: The Case for Public Intervention. In: T. H. Moran, E. M. Graham and M. Blomstrom (Eds). Does Foreign Direct Investment Promote Development? Washington, DC: Institute for International Economics and Center for Global Development.
 2. Chee, P. L. (1981, August). EEC Investment in ASEAN and the Transfer of Technology: A Malaysian Case Study. Paper presented at the First Conference on ASEAN-EEC Economic Relations, Singapore.
 3. Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Lea rni ng a nd I nnovation. Administrative Science Quarterly, 35 (1).
 4. Dunning, J. (1993). The Globalization of Business. London: Routledge.
 5. Dutrenit, G. (2000). Learning and Knowledge Management in the Firm: From Knowledge Accumulation to Strategic Capabilities. Massachussetts: Edward Elgar Publishing.
 6. Grossman, G. M. and Helpman, E. (1992). Innovation and Growth in the Global Economy. London: MIT Press.
 7. Jacob, J. and Szirmai, A. (2007). International Knowledge Spillovers to Developing Economies: The Case of Indonesia. Review of Developing Economics, 11 (3).
 8. Kim, L. (1997). Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's Technological Learning. Boston: Harvard Business School Press.
 9. Lipsey, R. E. and Sjoholm, F. (2005). The Impact of Inward FDI on Host Economies: Why Such Different Answers? In: T. H. Moran, E. M. Graham and M. Blomstrom (Eds). Does Foreign Direct Investment Promote Development? Washington, DC: Institute for International Economics and Center for Global Development.
 10. Markusen, J. R. (1989). Trade in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs. American Economic Review, 79.
 11. Pack, H. and Saggi, K. (2001). Vertical Technology Transfer via International Outsourcing. Journal of Development Economics, 65.
 12. Pavitt, K. (1991). Key Characteristics of the Large Innovating Firms. British Journal of Management, 2,41- 50.
 13. PT. Trias Sentosa, Tbk. Annual Report of 2005-2008. Retrieved from http://www.trias-sentosa.co.id, accessed at 14 May 2010.
 14. Thee, K. W. (2001). Channels of International Technology Transfer in Indonesia: A Brief Survey. Working Paper Series of the International Center for the Study of East Asian Development, 2001 (32).
 15. Thee, K. W. (2005). The Major Channels of International Technology Transfer to Indonesia: An Assessment. Journal of the Asia Pacific Economy, 10 (2).
 16. Tolentino, P. E. E. (1993). Technological Innovation and Third World Multinationals. London: Routledge.
 17. Unesco. (2010). Measuring R&D: Challenge Faced by Developing Countries. Montreal: Unesco Institute for Statistics .
 18. Xu, B. and Chiang, E. P. (2005). Trade, Patents and International Technology Diffusion. Journal of International Trade & Economic Development, 14 (1), 115-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/2013941
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu