BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabański Karol (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Możliwe kierunki analizy wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2, 2009, s. 151 - 157, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Organizacje oparte na wiedzy, Oprogramowanie komputerowe, Bazy danych
Knowledge management, Knowledge-based organisations, Computer software, Databases
Abstrakt
Kluczowe - jak wydaje się - znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego mają organizacje wytwarzające oprogramowanie (OWO). Proponuje się je zdefiniować jako organizacje, które biorą udział we wszystkich lub jedynie wybranych etapach cyklu życia oprogramowania. Opracowanie wskazuje na różne aspekty analizy wiedzy w organizacjach. Odnosi się je do organizacji wytwarzających oprogramowanie. Dodatkowo prezentuje autorskie podejście do lokalizacji i analizy wiedzy w organizacjach. Wspomniane podejście uwzględnia możliwości zastosowania poziomów opisu wiedzy, zaproponowanej przez Wiiga (dziedzina, region, segment, element, fragment, atom). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerskie. PWE, Warszawa 2003.
  2. Chrabański K.: Tworzenie systemu zarządzania wiedzą dla organizacji wytwarzającej oprogramowanie - zarys podejścia. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8.
  3. Fazlagić A.: Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą. "Problemy Jakości" 2005, nr 3.
  4. Fazlagić A.: Zarządzanie wiedzą czas na refleksję. "Problemy Jakości" 2008, nr 6.
  5. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2005.
  6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2004.
  7. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
  8. Kowalczyk A., Szczerbinki E.: Narzędzia i procesy wspomagające przepływ i przekształcanie wiedzy w projektach informatycznych. W: Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Red. H. Kruk, K. Skrzeszewska. Akademia Morska, Gdynia 2008.
  9. PN-EN ISO 9001:2000. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2001.
  10. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu