BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Brzeszczyński Janusz (Heriot-Watt University, Edinburgh; Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efektywność strategii inwestycyjnych opartych na autoregresji miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG20
Performance of Investment Strategies Based on Autoregression of Monthly Returns of the WIG20 Index
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 221-234, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu akcji, Modele autoregresji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Stock rate of returns, Autoregression models, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analizy, której celem było zbadanie czy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) istnieje statystycznie istotna zależność autoregresyjna wśród stóp zwrotu z indeksu WIG20 oraz czy może ona zostać wykorzystana do konstrukcji hipotetycznych strategii inwestycyjnych na niej opartych. Dokonano estymacji parametrów modeli autoregresyjnych oraz przeprowadzono analizę rezultatów dwóch rodzajów strategii (typu "momentum" oraz "contrarian") stanowiących odmianę strategii filtrów w odniesieniu do indeksu WIG20. Badanie obejmowało dane o częstotliwości miesięcznej za okres lat 1994-2008. Jego wyniki wskazują że pomiędzy miesięcznymi stopami zwrotu z indeksu WIG20 istnieje ujemna autoregresja, a wśród wszystkich analizowanych strategii dodatnie stopy zwrotu uzyskano jedynie przy zastosowaniu strategii typu "contrarian". W strategii tej inwestor zajmuje pozycję krótką w indeksie WIG20, jeśli w miesiącu poprzednim stopa zwrotu z WIG20 była dodatnia i wyższa niż określony poziom filtra oraz zajmuje pozycję długą jeśli w miesiącu poprzednim spadek WIG20 był większy od założonej wartości filtra. W badaniu przyjęto różne wartości filtrów z przedziału od 0% do 20%. Otrzymane rezultaty wskazują że po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych analizowana strategia jedynie w odniesieniu do wybranych wartości filtrów (3% oraz 4%; dla kosztów transakcyjnych na poziomie 0,5%) przyniosła wyniki lepsze od prostej strategii typu "kup i trzymaj". (abstrakt oryginalny)

Article presents results of the analysis for the Warsaw Stock Exchange (WSE), which was focused on the investigation of an autoregressive relationship among the WIG20 index returns and the possibility of using such information for the construction of hypothetical investment strategies. Parameters of the autoregressive models were estimated and two types of strategies for the WIG20 index were simulated ("momentum" and "contrarian") as variants of the popular filter strategies. The database covers monthly data from the period 1994-2008. The obtained results indicate that monthly returns of the WIG20 index are characterized by negative autoregression and, in consequence, the positive rates of return were obtained only for the "contrarian" strategy. In the "contrarian" strategy investor opens a short position in the WIG20 index, if in the preceeding month the WIG20 return was positive and higher than the given level of the filter, and opens a long position, if in the preceeding month the decrease of the WIG20 index was deeper than the value of the filter. The analysis included various levels of filters from the interval between 0% and 20%. Our results show that after the inclusion of transaction costs this strategy has been profitable and has beaten the market by out-performing a simple "buy and hold" strategy only when selected filters were applied (3% and 4%; with the round-trip transaction costs equal to 0,5%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander S., Price Movements In Speculative Markets: Trends or Random Walks, "Industrial Management Review", vol. 2, pp. 7-26/1961.
 2. Alexander S., Price Movements In Speculative Markets: Trends or Random Walks No. 2, "Industrial Management Review", vol. 5/1964, pp. 25-46.
 3. Chan H.-L., Jegadeesh N., Wermers R., The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of Stockholdings and Trades of Fund Management, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 35/2000, pp. 343-368.
 4. Chui A., Titman S., Wei K.C.J., Momentum Ownership Structure and Financial Crises: An Analysis of Asian Stock Markets, Working paper, University of Texas at Austin 2000.
 5. DeBondt W., Thaler R., Does the Stock Market Overreact?, "Journal of Finance", vol. 40/1985, pp. 793-805.
 6. Fama E., Blume M., Filter Rules and Stock Market Trading, "Journal of Business", vol. 40/1966, pp. 226-241.
 7. Grinblatt M., Titman S., Wermers R., Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance and Herding: A Study of Mutual Fund Behaviour, "American Economic Review", vol. 85/1995, pp. 1088-1105.
 8. Jegadeesh N., Evidence of Predictable Behavior of Security Returns, "Journal of Finance", vol. 45/1990, pp. 881-898.
 9. Jegadeesh N., Titman S., Return to Buying Winners and Selling Losers. Implications for Stock Market Efficiency, "Journal of Finance", vol. 48/1993, pp. 65-91.
 10. Jegadeesh N., Titman S., Momentum, w: Advances in Behavioral Finance, R.H. Thaler (red.), Princeton University Press, New York, 2005, pp. 353-388.
 11. Lehmann B., Fads, Martingales and Market Efficiency, "Quarterly Journal of Economics", vol. 105/1990, pp. 1-28.
 12. Levich R.M., Thomas L.R., The Significance of Technical Trading Rule Profits in the Foreign Exchange Market: A Bootstrap Approach. "Journal of International Money and Finance", vol. 12/1993, pp. 451-474.
 13. Maklerzy wabią graczy: Jak wybrać najlepsze biuro?, Gazeta Wyborcza, 08.11.2007.
 14. Neely C., Technical Analysis in the Foreign Exchange Market: A Layman's Guide, Federal Reserve Bank of St. Louis Review (September/October 1997).
 15. Praetz P.D., Rates of Return on Filter Tests, "Journal of Finance", vol. 31/1976, pp. 71-75.
 16. Rouwenhorst G., International Momentum Strategies, "Journal of Finance", vol. 53/1998, pp. 267-284.
 17. Szyszka A., Zjawisko Kontynuacji Stóp Zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i Kredyt", Sierpień 2006, pp. 37-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu