BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flak Olaf (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland), Pyszka Adrian (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Differences in Perception of the Participants in the Management Process and its Real Trajectory
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 4, s. 53-72, rys., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge, Participation and Waste Management - Selected Problems
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Percepcja, Kwalifikacje menedżera, Informatyczne systemy zarządzania
Process management, Perception, Managerial qualifications, Management Information Systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zachowań menedżerów. Autorzy podjęli próbę odkrycia głównych różnic pomiędzy trajektorią procesów podejmowanych przez menedżerów i ich percepcją tych procesów po zakończeniu projektu. W pierwszej części artykułu zamieszczono podstawy teoretyczne zarządzania procesami, a wnioski wyciągnięte na podstawie literatury przedmiotu doprowadziły do zbudowania modelu badania. W drugiej części artykułu autorzy przedstawiają obecny stan wiedzy na temat percepcji człowieka i samoświadomości podejmowanych przez niego działań. Następnie opisano założenia przeprowadzonego badania oraz metody badawcze. W badaniu wykorzystano metodę obserwacji i metodę ankiety. Obserwacji dokonano za pomocą informatycznych narzędzi online, które w czasie badania rejestrowały aktywność menedżera w zakresie podejmowanych przez niego procesów zarządzania. W ostatniej części artykułu zaprezentowano również trzy przykłady różnić pomiędzy faktyczną trajektorią procesów zarządzania oraz ich percepcją przez menedżerów. We wstępie artykułu sformułowano dwie hipotezy badawcze, które zweryfikowano w ostatniej części artykułu na podstawie zaprezentowanych wyników badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present results of the research that was focused on managers' behaviours. We tried to discover the main differences between the real trajectory and perception of managers in the field of two types of management processes. In the first part of the paper there is a theoretical foundation of process management and conclusions that led to a research model. In the second part we present the state of art in the field of human perception theories. Then, we describe assumptions of the research and methods of gathering data. What is important in the case of research method, an observation and a survey were used. The observation was done using the online management tools. During the research, managers were given a small project to lead. We recorded their actions and when their projects were completed, we asked them how they had acted. As a result of the research, there are three examples of description of managers' behaviours and their perception. In the introduction we formulated two hypotheses and on the grounds of the research result we prove both statements in conclusion of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armitage, C. J. (2004). Evidence that implementation intentions reduce dietary fat intake: A randomized trial. Health Psychology, 23(3), 319-323.
 2. Arnold, M., Shepherd, Ch., Gibbs, M. (2008). Remembering things. The Information Society, 24, 47-53.
 3. Babybot Helps Researchers explore human perception (2006). Computerworld, 5/22, 40(21), 36-36.
 4. Bem, D.J. (1972). Self-perception theory. In: L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 6,1-62. New York: Academic Press.
 5. Bolino, M.C., Jaron, H., Bachrach, D.G. (2012). A self-regulation approach to understanding citizenship behavior in organizations. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119,126-139.
 6. DeCharms, R. (1983). Personal Causation: The Internal Affective Determinants of Behavior. Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum.
 7. Dholakia, U.M., Bagozzi, R.P., Gopinath, M. (2007). How formulating implementation plans and remembering past actions facilitate the enactment of effortful decisions. Journal of Behavioral Decision Making, 20, 343-364.
 8. Dowdle, P., Stevens, J., McCarty, B., Daly, D. (2005). The process- based management loop. The Journal of Corporate Accounting & Finance, January/February, 55-61.
 9. El-Diraby, T. A., Lima, C., Feis, B. (2005). Domain taxonomy for construction concepts - toward a formal ontology for construction knowledge, Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE, October, 394-406.
 10. Flak, O. (2008). Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych. In: A. Nalepka (Ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 11. Flak, O. (2013). Concept of Managerial Tools Based on the System of Organizational Terms. In: R. Knosala (Ed.), Innovations in Management and Production Engineering. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 12. Gollwitzer, P. M. (1990). Action phases and mind-sets. In: E. T. Higgins, R. M. Sorrentino (Eds.). The Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior, 2, 53-92. New York: Guilford Press.
 13. Gollwitzer, P. M. (1999). Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.
 14. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 15. Janiszewski, Ch., Tavasolli, N.T. (2013). The influence of selective attention and inattention to products on subsequent choice. Journal of Consumer Research, 39, April, 1258-1274.
 16. Keane, J.P., Barber, K.D., Munive-Hernandez, J.E, (2007). Towards a learning organisation: The application of process-based knowledge maps to asset management (a case study). Knowledge and Process Management, 14(2), 131-143.
 17. Laird, J.D., Bresler, C. (1992). The process of emotional feeling: A self- perception theory. In: M. Clark (Ed.) Emotion: Review of Personality and Social Psychology, 13, 223-234. Newbury Park, CA: Sage.
 18. Lord, R. G., Diefendorff, J. M., Schmidt, A. M., Hall, R. J. (2010). Self-regulation at work. Annual Review of Psychology, 61, 543-568.
 19. Keightley, E. (2010). Remembering research: memory and methodology in the social sciences. International Journal of Social Research Methodology, 13(1), February, 55-70.
 20. Nisbett, R.B., Wilson, T.D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. Psychological Review, 84, 231-259.
 21. Pettigrew, A.M. (1997). What is a processual analysis? Scandinavian Journal of Management, 13(4), 337-348.
 22. Robak, R.W., Ward, A. (2006). Development of a general measure of individuals' recognition of their self-perception processes. North American Journal of Psychology, 8[1), 337-344.
 23. Rohloff,M. (2011). Advances in business process management implementation based on a maturity assessment and best practice exchange. Inf Syst E-Bus Manage, 9, 383-403.
 24. Seltsikas, P. (1999). Information management in process-based organizations: a case study at Xerox Ltd. Info Systems, 9,181-195.
 25. Skrzypek, E., Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 26. Terai,K.,Sawai,M.,Sugiura,N.,lzumi,N.,Yamaguchi,T. (2002). Business process semi automation based on business model management, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/isaf.237.
 27. Vancouver, J. B., Day, D. V. (2005). Industrial and organisation research on selfregulation: From constructs to applications. Applied Psychology: An International Review, 54,155-185.
 28. Zieleniewski, J. (1961). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN.
 29. Shackle, G.K.S. (1961). Decision Order and Time in Human Affairs. Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/2013943
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu