BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yusuf Muhammad (Norwegian College of Fishery Science, The Arctic University of Norway Brevika)
Tytuł
Innovations under the Concept of "Turning Garbage into Gold" in Fisheries Waste Management
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 4, s. 101-122, rys., tab., bibliogr. 54 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge, Participation and Waste Management - Selected Problems
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność, Rybołówstwo
Entrepreneurship, Innovations, Creativity, Fishery
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
Niniejszy artykuł omawia wpływ kreatywności i innowacji na tworzenie możliwości dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadków na wartościowe zasoby. W dzisiejszych czasach, aby stworzyć nowy biznes konieczna jest znajomość procesu myślowego i planowania w przedsiębiorczości. Jedno z błyskotliwych powiedzeń o przedsiębiorcach mówi, że są to osoby, które potrafią "zamienić śmieci na złoto". Koncepcja ta opisuje ważną cechę przedsiębiorców, którzy dostrzegają i przewidują możliwości biznesowe, a także dysponują inteligencją pozwalającą im na zamianę śmieci na gotówkę. Oznacza to, ze posiadają oni odpowiednie zdolności do tworzenia innowacji oraz produktów o wartości dodanej, które można następnie sprzedawać. Analizowany przypadek dotyczy innowacyjnego wykorzystania odpadów przemysłu rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem połowów kraba w Indonezji. Niniejszy artykuł przedstawia empiryczne perspektywy obejmujące (1) potencjalny biznes oparty na odpadach z pancerzy krabów, (2) technologie innowacyjnego wykorzystania pancerzy w celu stworzenia produktów o wartości dodanej oraz (3) analizę i komercjalizację. Wreszcie, przedstawiamy koncepcję nowego biznesu łącząc teorie przedsiębiorczej innowacji oraz transferu technologii w celu uzyskania równowagi ze środowiskiem naturalnym. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the encouragement of creativity and innovation in creating opportunities for entrepreneurship turning useless materials into valuable resources. It is necessary to know the thought process and planning in the entrepreneurship idea to create a new business at this time. One of the brilliant philosophies about entrepreneurs is that they are those who can "turn garbage into gold". This concept describes the important character of entrepreneurs who foresee business opportunities and have the intelligence to transform trash into cash. This means that they have the necessary ability to create innovation and value-added products for sale. The analyzed case study involves innovation in using fisheries waste specifically derived from crab industries in Indonesia. The study presents empirical perspectives including (1) potential business of crab shell waste (2) technology in innovative use of shell to added value product (3) business analysis and commercialization. Ultimately, we present the concept of a new business by linking theories of entrepreneurial innovation and technology transfer in order to gain environmental balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldacchino, L. (2009). Entrepreneurial creativity and innovation. First International Conference on Strategic Innovation and Future Creation, Floriana - Malta. Retrieved from http://www.strategicfutures.eu/__data/assets/pdf_file/0011/87599/leonie_baldacchino_paper_entrepreneurial_creativ ity_innovation.pdf. Accessed 27 May 2013.
 2. Barringer, B.R., Ireland, R.D. (2006). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 3. Capel, C. (2013) Innovations in waste. Waste Management World, Retrieved from: http://www. waste-management-world.com/a rticles/print/volume-ll/issue- 2/features/ innovations-in-waste.html Accessed 2 October 2013
 4. Caldecott, J., Indrawan, M., Rinne P., Halonen, M. (2011). Indonesia-Norway REDD+ Partnership: First evaluation of deliverables. Gaia Consulting Ltd. Final Report 3 May 2011.
 5. Cosgrove, J. (2010). The Global Chitosan Market: Increasing application prospects are contributing to a continued positive outlook. Nutraceuticals World, Edition 2 December 2010.
 6. Dorris, K. (2000). Removal of Heavy Metals from Wastewater Using Crab shells, Lamar University. Beaumont: Texas.
 7. Drucker, P.F. (1985). The practice of entrepreneurship, innovation and entrepreneurship practice and principles. New York: Harper & Row.
 8. FAO (2013). Waste management of fish and fish products. Fisheries and Aquaculture Department. Food and Agriculture Organization.
 9. Fenoaltea, S. (1976). Real value added and the measurement of industrial production. Annals of Economic and Social Measurement, 5(1), 111-137.
 10. Frinces, Z.H. (2005). Entrepreneurship and Business Innovation. Yogyakarta: Darussalam.
 11. Frinces, Z.H. (2007). Business Planning Concept and Implementation. Yogyakarta: Mida Library.
 12. Frost J., Sullivan P. (2006). Southeast Asian Animal Feed Additives Markets. Taylors Lane, Dublin: Research and Markets.
 13. Foss, L., Lakovleva, T., Kickul, J., Oftedal, E.M., Solheim, A. (2011). Taking innovations to market: The role of strategic choice and the evolution of dynamic capabilities. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 12(2), 105-116.
 14. Fuduric, N. (2008). The Sources of Entrepreneurial Opportunities: Individuals and the Environment. PhD Dissertation. Aalborg University, Denmark.
 15. GIA (2012). Chitin and Chitosan - Global Strategic Business Report. San Jose, CA: Global Industry Analysts, Inc.
 16. GIA (2013a). Herbal Supplements and Remedies - Global Strategic Business Report. San Jose, CA: Global Industry Analysts, Inc.
 17. GIA (2013b). Animal Feed Additives - Global Strategic Business Report. San Jose, CA: Global Industry Analysts, Inc.
 18. Gibson, D. (2008). Commercial feasibility and the importance of markets. The University of Texas at Austin.
 19. Gibson, D., Smilor, R. (1991). Key variables in technology transfer: A field- study based empirical analysis. Journal of Engineering and Technology Management, 8[3-4), 287-312.
 20. Henry, C. (Ed.). (2007). Entrepreneurship in the creative industries: An international perspective. Cheltenham: Edward Elgar.
 21. Humphreys, P., Mcadam, R., Leckey, J. (2005). Longitudinal evaluation of innovation implementation in SMEs. European Journal of Innovation Management, 8{3), 283-304.
 22. Jaworski, B.J., Kohli A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53-70.
 23. Li, T., Calantone, R.J. (1998). The impact of market knowledge competence on new product advantage: conceptualization and empirical examination. Journal of Marketing, 62(4), 13-29.
 24. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
 25. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to find performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-445.
 26. Marineharvest (2013). Salmon Farming Industry Handbook 2013. Marine Harvest. Bergen, Norway.
 27. Meinhardt (1999). Organics Market Development Strategy. Canberra: Environment Australia.
 28. Melkers, J.E., Bugler, D., Bozeman, B. (1993). Technology transfer and economic development. In: Bingham R., and Meir, R. ed. Theories of Local Economic Development. New York: Sage Publications.
 29. Meredith, G., Nelson, R., Neck, P. (1996). The Practice of Entrepreneurship. Lagos: University of Lagos Press.
 30. M&M (2013). Global Spices Market by Type, Applications and Geography: Trends and Forecasts (2011- 2016). Pune: Markets & Markets.
 31. Molina-Castillo, F-J., Munuera-Aleman J-L. (2009). The joint impact of quality and innovativeness on short-term new product performance. Industrial Marketing Management, 38[8), 984- 993.
 32. Narver, J.C., Slater, S.F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 33. Nikijuluw, V. (2012). Mapping of market opportunities in Indonesia for Norwegian suppliers of sustainable marine solutions: Technologies and services for fisheries and aquaculture. A report prepared for Innovation Norway, November 2012.
 34. NSC (2013). Aquaculture in Norway. The Norwegian Seafood Council. Troms0, Norway.
 35. Nurhidajah, Yusuf, M. (2009). Analysis of protein, calcium and acceptance of flour from crab waste. National Seminar Proceedings, University of Muhammadiyah Semarang.
 36. Nutralegacy (2009). Important Health Benefits of Crab Shell Extract. Nutra Legacy, Edition 10 November 2009.
 37. Nystrom, H. (1993). Creativity and Entrepreneurship. Creativity and Innovation Management, 2(4), 237 -242.
 38. Okpara, F.O. (2007). Thevalueof creativity and innovation in entrepreneurship. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 3(2), 1- 14.
 39. Parcon, P. (2007). Develop Your Team Building Skills. New Delhi: Lotus Press.
 40. Pyle L.S. (2010). How to Do Market Research - The Basics. Entrepreneur, Edition 23 September 2010.
 41. Reisman, A. (1989). Technology transfer: A taxonomic view. Journal of Technology Transfer, 14(3-4), 31-36.
 42. Rogers, E.T. (2003). Diffusion of Innovations. Fifth edition. New York: Free Press.
 43. Ray, S.D. (2011). Potential aspects of chitosan as pharmaceutical excipient. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 68(5), 619-622.
 44. Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar.
 45. Sharecare (2013). Herbal supplements - What are chitosan supplements? Retrieved from: http://www.sharecare.com/health/herbal-supplements/ what-is-chitosan accessed 13 October 2013.
 46. Stewart, G., Noyes-Hull, G. (2010). Feasibility of Producing Value added Products from Snow Crab Processing Waste in Cape Breton, Nova Scotia. The Gulf Aquarium and Marine Station Cooperative, Nova Scotia.
 47. Sustainablefish (2013). Indonesian blue swimming crab fishery improvement project. Retrieved from: http://www.sustainablefish.org/fisheries-improvement/crabs/ indonesian-blue-swimming-crab. Accessed 25 May 2013.
 48. Tyler, R.W. (1996). Winning the Organics Game: The Compost Marketer's Handbook. Alexandria, Virginia: ASHS Press.
 49. TMR (2012). Animal Feed and Feed Additives Market - Global Industry Size, Market Share, Trends, Analysis, and Forecast 2011 - 2018. Albany NY: Transparency Market Research.
 50. Weerawardena, J. (2003). Exploring the role of market learning capability in competitive strategy. European Journal of Marketing, 37(3-4), 407-429.
 51. Witt, P. (2004). Entrepreneurs' networks and the success of start-ups. Entrepreneurship and Regional Development, 16(5), 391 - 412.
 52. Wycoff, J. (1991). Mindmapping: Your Personal Guide to Exploring Creativity and Problem Solving. New York: The Berkley Publishing Group.
 53. Yulianto, T. (2008). Ketika si capit biru terjepit krisis. Inspirasi Agribisnis Indonesia - AGRINA, Edition 10 November 2008. Retrieved from http://www.agrina- online.com/show_article.php?rid=10&aid=1569 Accessed 25 May 2013
 54. Zimmerer, T.W., Scarborough, N.M. (1996). Entrepreneurship and New Venture Formation. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall International.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/2013945
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu