BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób starszych w Polsce
Estimation of Crisis Intervals of Life Duration for Elderly People in Poland
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 235-247, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Statystyka demograficzna, Demografia, Tablice trwania życia, Starzenie się społeczeństw, Matematyczne modele umieralności, Struktura umieralności
Demographic statistics, Demography, Life table, Ageing of the population, Mathematical model of mortality, Structure of mortality
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody szacowania kryzysowych przedziałów trwania życia w czwartej grupie wieku - przedziałów wieku, w których występuje zmiana tempa umieralności i najwyższe przyrosty wartości intensywności umieralności. Rozważania teoretyczne zweryfikowano z wykorzystaniem materiału statystycznego z zasobów statystyki publicznej dotyczącego populacji Polski z uwzględnieniem płci w latach 2004-2005. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is presenting the method of estimating crisis intervals of life duration in the fourth age group - the age intervals in which change in rate of mortality and the highest increments in force of mortality values are observed. The theoretical deliberations were verified with the use of statistical material from the resources of public statistics regarding Polish population with consideration of gender in 2004-2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Carey J.R., Liedo P., Orozco D., Vaupel J. W., Slowing of mortality rates at older ages in large medfly kohorts. Science 258, 1992.
 2. Clark J.R., Spengler J.J., The Economics of Individual and Population Ageing, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 3. Gazińska M., Demograficzny próg starości, [w:] Zeliaś A. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. Gazińska M., Mojsiewicz M., Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia, [w:] Tarczyński W. (red.) Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, Wyd. US, Szczecin 2004.
 5. Gazińska M., Mojsiewicz M., Purczyński J., Modelowanie umieralności osób w wieku 80 lat i więcej, "Studia Demograficzne" nr 1/2006.
 6. Grundy E., Demography and Gerontology: Mortality Trends Among the Oldest Old, "Aging and Society", 17/1997.
 7. GUS (Główny Urząd Statystyczny), dane Banku Danych Regionalnych (BDR) dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 15.01.1006.
 8. Horiuchi S., Wilmoth J.R., Deceleration in the age pattern of mortality at older ages, "Demography", vol. 35, nr 4/1998.
 9. Kaninisto V., The Advancing Frontier of Survival Life Table for Old Age. Monographs on Population Aging, 3. Odense University Press 1999.
 10. Kaufmann E., Reiss R.D., Thomas M., About the Longevity of Humans, [w:] Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhaeuser Verlag, Basel-Boston-Berlin 2001.
 11. Matłoka M., Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 12. Mojsiewicz M., Purczyński J., Modelowanie rozkładów szkód indywidualnych w warunkach moralnego hazardu, [w:] Inwestycje. Tendencje światowe a rynek polski. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 13. Szukalski P., Parametryczne modele wymierania osób sędziwych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3/4, 2002.
 14. Szukalski P., Tablice trwania życia dla osób długowiecznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 9/10, 2003.
 15. Wachter K.W., Finch C.E. (ed.), Between Zeus and the Salmon, National Academy Press, Washington 1997.
 16. Wilmoth J.R., Are mortality rates falling at extremely high ages? An investigation based on a model proposed by Coale and Kisker, "Population Studies", vol. 45, nr 2/1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu