BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Montiel Campos Héctor (Universidad de las Américas Puebla, Mexico), Alvarado Acuña Luis S. (Universidad Católica del Norte, Chile), Nuño de la Parra José Pablo (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Mexico), Aguilar Valenzuela Francisco A. (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo)
Tytuł
Entrepreneurial Orientation in Mexican Microenterprises
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 3, s. 5-20, wykr., tab., bibliogr. 46 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepreneurial Orientation and Opportunities
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Produktywność przedsiębiorstwa, Proaktywność
Entrepreneurial orientation, Small business, Micro-enterprise, Enterprise productivity, Pro-activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Przez ostatnie 30 lat badania nad Orientacją Przedsiębiorczą (OP) dostarczyły wielu cennych informacji dotyczących strategii, przedsiębiorczości oraz wydajności na poziomie firmy. W świecie przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorstwa odgrywają szczególną rolę w biznesowym kontekście gospodarki. Nie były one jednak dotychczas wystarczająco obecne w badaniach nad OP. Artykuł bada relację między OP a wydajnością w grupie mikro-przedsiębiorstw meksykańskich i obejmuje Dominującą Logikę (DL) jako zmienną moderującą tę relację. Wyniki wykazują, iż zmienne dotyczące podejmowania ryzyka, proaktywności, oraz agresywnej konkurencji z OP wpływają na wydajność mikro-przedsiębiorstw. Ponadto, zewnętrzna konceptualizacja DL moderuje relację między OP i wydajnością. Artykuł pokazuje wnioski płynące z badania, jak również ograniczenia i przyszłe metody prowadzenia badań nad tym tematem. (abstrakt oryginalny)

Over the past 30 years research on Entrepreneurship Orientation (EO) has provided valuable information regarding strategy, entrepreneurship and aspects of performance at the firm-level. In the entrepreneurial universe, microenterprises play a very special role in the business context of the economy. However, they have not been relatively present in the EO research. This paper studies the EO-performance relationship in a group of microenterprises in Mexico and includes the Dominant Logic (DL) as a variable that moderates this relationship. The results indicate that risk taking, proactiveness and competitive aggressiveness variables from the EO influence the microenterprise performance. In addition, the external DL conceptualization moderates the EO-performance relationship. This paper shows the conclusions of the investigation as well as the limitations and identifies future research methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiken, L.S., West, S.G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA: Sage.
 2. Anderson, J. C., Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 3. Autio, E. (1997). New Technology-based firms in innovation networks symplectic and generative impacts. Research Policy, 26(3), 263-281.
 4. Bagozzi, R. P.; Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
 5. Basso, O., Fayolle, A., Bouchard, V. (2009). Entrepreneurial Orientation: The making of a concept. Entrepreneurship and Innovation, 10(A), 313-321.
 6. Bentler, P. M., (1992). EQS Structural Equations Program Manual. Los Angeles:
 7. BMDP Statistical Software. Bettis, R. A., Prahalad, C. K. (1995). The Dominant Logic: Retrospective and extension. Strategic Management Journal, 16(1), 5-14.
 8. Brush, C. G., Vanderwerf, P. A. (1992). a comparison of methods and sources for obtaining estimates of new venture performance. Journal of Business Venturing, 7(2), 157-170.
 9. Cardón, M. S., Gregoire, D. A., Stevens, C. E., Patel, P.C. (2013). Measuring entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation. Journal of Business Venturing, 28(3), 373- 396.
 10. Cohen, J., Cohen, P. (1983). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 11. Cooper, A. C. (1993). Challenges in predicting new firm performance. Journal of Business Venturing, 8(3), 241-254.
 12. Cote, L., Langley, A., Pasquero, J. (1999). Acquisition strategy and dominant logic in an engineering firm. Journal of Management Journal, 36(7), 919-952.
 13. Covin, J. G., Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benning environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75 -87.
 14. Covin, J. G., Slevin, D. P. (1990). New venture strategic posture, structure, and performance: An industry life cycle analysis. Journal of Business Venturing, 5(2), 123- 135.
 15. Covin, J. G., Green, K., Slevin, D. P. (2006). Strategic Process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (1), 57-81.
 16. Covin, J. G., Wales, W. J. (2012). The Measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(A), 677-702.
 17. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., McGee, J. E. (1999). Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: suggested research directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 85-102.
 18. Grant, R. M. (1988). "On Dominant Logic", Relatedness and the link between diversity and performance. Strategic Management Journal, 9(6), 639- 642.
 19. Ginsberg, A. (1990). Connectingdiversificationto performance: a sociocognitive approach. Academy of Management Review, 15(3), 514-535.
 20. Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage
 21. Joreskog, K. G., Sorbom, D. (1996). LISREL 8: The Simples Command Lenguages. Chicago: Scientific Software International.
 22. Kunkel, S. W. (2001). Toward a typology of entrepreneurial activities. Academy of Entrepreneurship Journal, 7(1), 75- 90.
 23. Lumpkin, G. T., Dess, G. (1996). Clarifyring the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-173.
 24. Lumpkin, G. T., Dess, G. (2001). Unking Two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.
 25. Marino, L., Stradholm, K., Steensma, H. K., Weaver, K. M. (2002). The moderating effect of national culture on the relationship between entrepreneurial orientation and strategic alliance portfolio extensiveness. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 145-160.
 26. Montiel, C. H., Nufio, P. J. P., Sole, P. F. (2012). The entrepreneurial orientation-dominant logic-performance relationship in new ventures: an exploratory quantitative study. Brazilian Administration Review, (special issue), 60-77.
 27. Montiel, C. H., Sole, P. F., Palma, Y. (2012). Mapping the intellectual structure of entrepreneurship research: Revisiting the invisible college. Revista Brasileira de Gestao de Negocios, 14(42), 41-58.
 28. Miles, M. P., Covin, J. G., Heeley, M. B. (2000). The relationship between environmental dynamism and small firm structure, strategy, and performance. Journal of Marketing Theory and Practice, 8(2), 63-74.
 29. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770- 791.
 30. Miller, D. (2011). Miller (1983) Revisited: a reflection on EO research and some suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 837-894.
 31. Naman, J. L., Slevin, D. P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: a model and empirical test. Strategic Management Journal, 14(2), 137- 153.
 32. Naranjo, E., Campos, M. (2011). GEM Mexico 2011 Report. United States: Global Entrepreneurship Monitor.
 33. Parida, V., Westerberg, M., Ylinenpaa, H., Roininen, S. (2010). Exploring the effects of network configurations on entrepreneurial orientation and firm performance: An empirical study of new ventures and small firms. Annals of Innovation and Entrepreneurship, 1(1), 1-13.
 34. Poon, J. M. L., Ainuddin, R. H., Junit, S. A. (2006). Effects of self-concept traits and entrepreneurial orientation on firm performance. International Small Business Journal, 24(1), 61-82.
 35. Prahalad, C. K., Bettis, R. A. (1986). The dominant logic: a new linkage between diversity and performance. Strategic Management Journal, 7(6), 485- 501.
 36. Premkumar, G., King, W. R. (1994). Organizational characteristics and information systems planning: An empirical study. Information Systems Research, 5(2), 75-109.
 37. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., Freese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: Cumulative empirical evidence. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761- 788.
 38. Rosenberg, M., (1968). The Logic of Survey Analysis. New York: Basic Books.
 39. Stevenson, H. H., Jarrillo, J. C. (1990). a paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11(4), 17- 27.
 40. Tan, J., Kacmar, K. M., Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27 (1), 77-94.
 41. Von Krogh, G., Erat, P., Macus, M. (2000). Exploringthe link between dominant logic and company performance. Creativity and Innovation Management Journal, 9(2), 82-83.
 42. Walter, A., Auer, M., Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21(A), 541 -567.
 43. Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 635-657.
 44. Wiklund, J., Shepherd, D. (2003). Knowledge-Based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized business. Strategic Management Journal, 24(13), 1307-1314.
 45. Wiklund, J., Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91.
 46. Zahra, S. A., Garvis, D. M. (2000). international corporate entrepreneurship and firm performance, the moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing, 15(5-6), 469-492.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu