BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papzan Abdolhamid (Razi University of Kermanshah), Afsharzade Nashmil (Razi University of Kermanshah, doktorant), Moradi Khadijeh (Razi University of Kermanshah, doktorant)
Tytuł
Entrepreneurial Intention Determinants : an Empirical Model and a Case of Iranian students in Malaysia
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 3, s. 43-55, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepreneurial Orientation and Opportunities
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorczość, Badania ankietowe
Students, Entrepreneurship, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
Niniejszy artykuł bada przedsiębiorcze intencje wśród absolwentów kończących USM Engineering Campus. Stosując Teorię Planowanego Zachowania (TPB; Ajzen), zbadaliśmy model empiryczny determinant przedsiębiorczych intencji. Chociaż prowadzono już badania nad przedsiębiorczymi intencjami, niewiele badań dotyczy absolwentów uczelni znajdujących się poza granicami kraju. Nasze badanie ma na celu wypełnienie tej luki przy użyciu Kwestionariusza Przedsiębiorczych Intencji (EIQ, wersja 3.1). Ankietą objęto irańskich absolwentów USM Engineering Campus, stosując metodę cenzusu. Autorzy proponują model empiryczny. Sprawdzili jego wiarygodność i ważność, stosując modelowanie strukturalne równania. Dane analizowano przy użyciu oprogramowania SPSS16 i Amosl8 . Wyniki pokazały, że poziom wiedzy o źródłach pomocy dla przedsiębiorców oraz składniki TPB wpływają na przedsiębiorcze intencje. Empiryczny model dobrego dopasowania wskazuje na dobre dopasowanie modelu X2=1.047, df=2, prawdopodobieństwo 0.592; NFI= 0.981; CFI= 1.000; RMSEA=0.000. Wydaje się, że aktualny model empiryczny może być drogowskazem dla przyszłych badań nad tym ważnym tematem. (abstrakt oryginalny)

This study investigated entrepreneurial intention among graduate students of USM Engineering Campus. Applying the Theory of Planned Behavior (TPB; Ajzen), we examined the empirical model of entrepreneurial intention determinants. Although research has been conducted in entrepreneurial intention, limited study has been done among Iranian graduate students who are studying abroad. This research aims to fill this gap using Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ, version 3.1). Accordingly, a survey study was applied and Iranian graduate students of the USM Engineering Campus were studied using the census method. The authors propose an empirical model and tested its reliability and validity using structural equation modeling. Data was analyzed using Spss16 and Amos18 software. Results revealed that the level of knowledge about business sources of assistance for entrepreneurs in addition to components of the TPB, affected entrepreneurial intention. Empirical model 's goodness of fit indices indicated good model fit x2=1.047, df=2, probability 0.592; NFI=0.981; CFI=1.000; RMSEA=0.000). It seems that current empirical model could be a guide for future research on this important topic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armitage, C. J., Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: a metaanalytic review. British Journal of Social Psychology, 40,471-499.
 2. Ajzen, I. (1991). Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50,179-211.
 3. Bandura, A. (1986). The Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 4. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37,122-147.
 5. Barani, Sh., Zarafshani, K. (2009). a determination of the effect of attitude towards entrepreneurship, social norms, and self efficacy in predicting entrepreneurial intention among rural development management students at Payame-Noor University, Kermanshah. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 40-2(3), 91-99.
 6. Barani, Sh., Zarafshani, K., Del-Angizan, S., Hosseini Largani, S. M. (2010). The influence of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior of college students in Kermanshah's Payam- Noor University: Structural Equation Modeling Approach. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(3), 85-105.
 7. Browne, M. W., Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods and Research, 21, 230-258.
 8. Cooper, S., Bottomley, C., Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of learning: an experimental learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 8(1), 11-22.
 9. Degeorge, J. M., Fayolle, A. (2008). Is entrepreneurial intention stable through time? First insights from a sample of French students. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 5 (1), 7-27.
 10. Douglas, E.J., Shepherd, D.A. (2002). Self-employment as a career choice: Attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization. Entrepreneurship: Theory and Practice, 26(3), 81-90.
 11. Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 12. Galloway, L., Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firms. Education+Training, 44(8/9), 398-405.
 13. Haidari, H., Papzan, A., Karami Darabkhani, R. (2011). Examine the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship components: a case of JAHAD-E-Agriculture Organization of Kermanshah Township. Quarterly of Innovation and Creativity in Human Science, 1(3), 45-166.
 14. Hambleton, R. K. (1994). Guidelines for adapting educational and psychological tests: a progress report. European Journal of Psychological Assessment, 10, 229- 244.
 15. Harrison, R. T., Leitch, C.M. (1994). Entrepreneurship and leadership: the implications for education and development. Entrepreneurship and Regional Development, 6,11-215.
 16. Henderson, R., Robertson, M. (2000). Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship asa career.Career Development International, 5 (6), 279-87.
 17. Javadian, M. & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in Iran: The land of individual achievers, strong family ties, and powerful elite. Academy of Management Executive, 17,127-142.
 18. Juan A. M. L., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, Ute., Zarafshani, K. (2011). A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Forthcoming Journal of Career Development, 1-30. Doi: 10.1177/0894845310384481.
 19. Kazemirad, Z., Papzan, A. (2011). Predicting success of rural entrepreneurship in Kermanshah city using Artificial Neural Network (ANN). Journal of Zonal Planning, 1(1), 17-25.
 20. Krueger, N. & A. Carsrud (1993). Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behavior. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315-330.
 21. Krueger, N.F. (2000). The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship Theory & Practice, 24, 5-23.
 22. Krueger, N. F., Reilly, M. D., Carsrud, A. L., (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15,411-432.
 23. Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21(6), 866-885.
 24. Laguna, M., Moriano, J.A., Roznowki, B., Gómez, A. (2008). Entrepreneurship in Polish and Spanish students explained by means of the theory of planned behavior. Studia Psychologiczne (Psychological Studies), 46, 27-40.
 25. Moriano, J. A. (2005). El perfil psicosocial del emprendedor [The psychosocial profile of the entrepreneur]. Madrid: Consejo Económico y Social.
 26. Movahedi, R., Fathi, H. (2011). Assessing agricultural students' attitude towards entrepreneurship. International Journal of Agriculture. Research and Review, 1(4), 168-173.
 27. Nasurdin, A. M., Ahmad, N. H., Un, C. E. (2009). Examining a model of entrepreneurial intention among Malaysians using SEM procedure. European Journal of Scientific Research, 33 (2), 365-373.
 28. Noel, T. (1998). Effects of entrepreneurial education on intent to open a business: An exploratory study. Journal of Entrepreneurship Education, 5, 3-13.
 29. Rotefoss, B., Kolvereid, L. (2005). Aspiring, nascentandfledglingentrepreneurs: An investigation of the business start-up process. Entrepreneurship & Regional Development, 17,109-127.
 30. Shiri, N., Mohammadi, D., Hosseini, S. M. (2012). Entrepreneurial Intention of agricultural students: effects of role model, social support, social norms and perceived desirability, scholars research library. Archives of Applied Science Research, 4(2), 892-897.
 31. Souitaris, V., Zerbinati, S., Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmers raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566-591.
 32. Van Gelderen, M., Brand, M., Van Praag, M., Bodewes, W., Poutsma, E., van Gils, A. (2008). Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behavior. Career Development International, 13, 538559. Doi: 10.1108/13620430810901688.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu