BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamrol Mirosław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Ochocki Bartosz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania Polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006
Impact of the Ownership Structure on Efficiency of Polish Listed Companies in Years 2003-2006
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 259-269, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Ład korporacyjny, Analiza statystyczna
Stock market companies, Ownership structure of enterprises, Corporate governance, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Podstawowym zadaniem nadzoru korporacyjnego jest ograniczenie konfliktów występujących pomiędzy dostawcami kapitału a kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem, której celem jest ten kapitał pomnażać. Aby spełnić powyższy postulat, wykształcone zostały pewne mechanizmy oraz instytucje pełniące funkcje motywacyjne i kontrolne w stosunku do menedżerów. Jednym z takich elementów jest struktura własności odnosząca się do rzeczywistych możliwości ingerencji akcjonariuszy w zachowania kadry zarządzającej i kontroli jej działań oraz determinująca występowanie konfliktów pomiędzy poszczególnymi typami udziałowców. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie wpływu struktury własności (w rozumieniu posiadania przez spółkę akcjonariusza większościowego lub akcjonariatu rozproszonego) na efektywność i sprawność funkcjonowania wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

The basic task of the corporate governance is to minimise conflicts occurring between suppliers of the capital and companies' managers, whose main task is to multiply provided funds. In order to fulfil this postulate appropriate mechanisms and institutions have been developed to motivate and control managers. One of such components is the ownership structure relating to the actual possibilities of influence of shareholders on managers' behaviour and determining occurrences of conflict between different types of shareholders. This paper presents results of the research examining impact of the ownership structure (majority or dispersed shareholders) on efficiency and effectiveness of selected group of public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A., Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, PFGC, Gdynia 2005.
 2. Berle A., Means G., The Modem Corporation and Private Property, Macmillan Publishing Co., Nowy Jork 1932.
 3. Bøhren Ø., Ødegaard B.A., Corporate governance and economic performance in Norwegian listed firms, Research Reports No 11 /2001, Norwegian School of Management, Sandvika, 2001.
 4. Gruszczyński M., Ekonometria nadzoru korporacyjnego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2003.
 5. Hamrol M., Czajka B., Piechocki, M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji 6/2004.
 6. James D.R., Soref M., Profit Constraints on Managerial Autonomy: Managerial Theory and the Unmaking of the Corporation President, American Sociological Review46, 1981.
 7. Kamerschen D.R., The Influence of Ownership and Control on Profit Rates, American Economic Review 85, 1968.
 8. Lamer R.J., Management Control and the Large Corporation, Dunellen, Nowy Jork, 1970.
 9. Lehmann W., Weigand J., Does the governed Corporation perform better? Governance structures and corporate performance in Germany, European Finance Review, 4, 2000.
 10. Lemmon M., Lins K., Ownership structure, corporate governance and firm value: Evidence from the East Asian financial crisis, William Davidson Working Paper, no. 393.2001.
 11. Sobczyk, M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu