BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piontek Franciszek (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Internalizacja kosztów zewnętrznych jako warunek zrównoważonego rozwoju
The Moral Base of Sustainable Development and the Prospects to Tackle the Global Economic and Ecological Crisis
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 85-101, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Koszty zewnętrzne, Internalizacja kosztów zewnętrznych, Rozwój zrównoważony, Globalizacja, Infrastruktura techniczna
External costs, Internalisation of external costs, Sustainable development, Globalization, Technical infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule akceptujemy dotychczasowy dorobek literaturowy, ale naszym celem jest wykazanie, że internalizacja, czy też jej brak, uwarunkowana jest przyjętą koncepcją rozwoju. Od przyjętej koncepcji rozwoju bowiem zależy, czy internalizacja urzeczywistniana jest na wyjściu (efekt ‚końca rury") czy na wejściu (czyste technologie). Korzystamy z tych porównań wyłącznie dla zilustrowania omawianego zagadnienia, co nie może oznaczać, że internalizację zawężamy do infrastruktury ekologicznej czy do czystych technologii. Przyjęte rozróżnienie dotyczące sposobu internalizacji kosztów odpowiada dwóm przeciwstawnym koncepcjom rozwoju o charakterze globalnym, jakie współcześnie funkcjonują w nauczaniu ekonomii, gospodarce, polityce i w świadomości społecznej. A są nimi: proces globalizacji i rozwój zrównoważony. Formułujemy hipotezę, że internalizacja kosztów zewnętrznych - zgodnie z tematem niniejszego artykułu - warunkuje rozwój zrównoważony, ale związki między tymi kategoriami są wzajemne (sprzężenie zwrotne), ponieważ rozwój zrównoważony ze swej natury umożliwia internalizację kosztów zewnętrznych. (fragment tekstu)

The internalisation of external costs (social and environmental) depends on the accepted concept of development. It can be - depending on the development concept - implemented at the input (clean technologies) and the output (due to the end of the pipe). Hypothesis: the internalisation of external costs - by its nature - ensures sustainable development. Between sustainable development and the internalisation of costs is feedback. The scope of the article: • refl ection on the basic categories and methods of internalisation of external costs; • internalisation of external costs in terms of sustainability, efficiency and sozoeconomic account. The main conclusions: • theoretical achievements of internalisation of external costs is significant; • poor results are the result of: political, lobbying law, sources and methods of financing, and procedures related to financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Fiedor (red.), S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 76 i nast.
 2. B. Piontek, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego, ATH, Bielsko -Biała 2006, tab.5, s.110.
 3. K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połączonego siecią , WIG Press, Warszawa 2001
 4. F. Piontek, A. J. Nowak, OFM, osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA, Bytom 2004, s. 68-77.
 5. A.M. Piontek, Rola i znaczenie koncepcji Adama Smitha dla zarządzania rozwojem, ATH, Bielsko - Biała 2009 (maszynopis).
 6. P. Teilhard de Chardin SJ, Człowiek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1967, s. 107.
 7. Słownik języka polskiego, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 131.
 8. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 16-27.
 9. B. Piontek, F. Piontek, W. Piontek, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997;
 10. F. Piontek, Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
 11. F. Piontek, Programowanie wdrażania aktów prawnych UE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013 w aspekcie Konstytucji RP i programowania rozwoju, "Przegląd Komunalny" 2009, nr 12,
 12. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 17.
 13. P. Starosta, Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001 s. 42-44, cyt. za B. Piontek, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego, ATH, Bielsko - Biała 2006, tab.5., s. 61.
 14. B. Piontek, Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji w rozwoju zrównoważonym, WNT Eccoedycja, Wisła 2002, s. 62-92.
 15. H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji, atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 59.
 16. F. Piontek, Podstawy teorii rozwoju, w: Rozwój: godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody. Księga Pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka, red. B. Piontek, W. Piontek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 57-91.
 17. A. Kiepas, Wiedza o skutkach techniki jako czynnik zrównoważonego rozwoju, ,,Problemy Ekologii" 2002, nr 1.
 18. E. U. von Weizsäcker, A .B. Lovins, L.H. Lovins, Mnożnik cztery. Podwójny dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Nowy raport dla Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu