BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewski Rafał (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Określenie efektu użytkowego inwestycji w ochronie wód
Determining the Use Effects of Investments in Water Pollution Control
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 152-164, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie wód, Ochrona wód
Efficiency of investment, Environmental protection, Water pollution, Protection of waters
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efekty użytkowe podstawowych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód powierzchniowych, jakimi są oczyszczalnie ścieków, uzyskuje się przeważnie w sposób pośredni - poza tą jednostką gospodarczą, która daną oczyszczalnię buduje i eksploatuje. Osiąga się je przede wszystkim w innych jednostkach gospodarczych położonych nad tym samym odbiornikiem ścieków, lecz poniżej miejsca ich odprowadzania z danej oczyszczalni. (fragment tekstu)

The use effects of investments in water pollution control may be defined indirectly by identifying the level of avoided losses in the water environment which are the result of water treatment plant operations. An analysis of the loss estimation methods, which include the contingent valuation method and cost methods, is carried out in the article. Practical examples of applying these methods are also presented. The production results of wastewater treatment plants, such as biogas production, are also discussed. Estimation of the use effects of wastewater treatment plant operations allows for the practical application of a simplified formula of index of economics effectiveness of investments in water pollution control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Roman, M.J. Gromiec, Problemy oceny ekonomicznej efektywności inwestycji służących ochronie wód, w: Zagospodarowanie granicznego Bugu i jego zlewni w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego jako element Programu Czysty Bałtyk, red. W. Kowalczewski, Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, Nałęczów, 2000.
  2. M. Genius, i in., Estimation of willingness to pay for wastewater treatment, Department of Economics, University of Crete, Rethymno 2005.
  3. T. Żylicz i in., Contingent Valuation of Euthrophication Damage in Baltic Sea Region, Working Paper, GEC 95-03, CSERGE, 1995.
  4. Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, cz. 1, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
  5. A. Symonowicz, Straty spowodowane degradacją środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 1994, nr 2 (5).
  6. B. Poskrobko, Wstępna koncepcja ekologiczno-ekonomicznej oceny inwestycji, w: Ekonomika ochrony wód, red. M.J. Gromiec, Wyd. Polski Komitet ds. IAWPRC (obecnie IWA) przy IMGW, Warszawa 1991.
  7. S.M. Rybicki, W jakim stopniu oczyszczalnia ścieków może być proekologicznym odnawialnym źródłem energii?, Materiały Ogólnokrajowego Sympozjum HYDROPREZENTACJE XV'2012, Ustroń 2012.
  8. A. Kowalczyk-Juśko, Potencjał surowców do produkcji biogazu na terenie gminy Łaszczów, "Ekonomia i Środowisko" 2011, nr 2 (40).
  9. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, red. M. Cygler, R. Miłaszewski, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu