BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rundo Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Skowronek-Mielczarek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce
Corporate Innovativeness Support in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 114, s. 25-37, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Wspieranie przedsiębiorczości
Enterprise innovation, Entrepreneurship support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poza programami unijnymi i krajowymi w Polsce od 2006 roku funkcjonuje ulga podatkowa, tzw. ulga innowacyjna, na nowe technologie. Umożliwia ona odliczana od dochodu, czyli podstawy opodatkowania, kosztów związanych z nabyciem nowych technologii, i przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Dokładne zasady określa Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Można dodać, że w 2010 roku ustawodawca pozbawił możliwości wykorzystania tej ulgi płatników podatku PIT31. Ulga dotyczy możliwości odliczenia kosztów związanych z zakupem nowych technologii, które są definiowane jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, włączając wyniki badań i prac rozwojowych, licencje na technologie, dające możliwość wytworzenia nowych usług i towarów. W 2010 roku ulga ta nie była w Polsce popularna - w skali całego kraju korzystało z niej mniej niż 1% przedsiębiorstw, co spowodowane jest nadal jeszcze m.in licznymi alternatywnymi sposobami sfinansowania zakupu nowych technologii, np. w ramach projektów unijnych, co automatycznie wyklucza uprawnienie do skorzystania z ulgi. Poza tym, jeśli firma korzysta z podatku liniowego, według 19% stawki, nie ma prawa do tego przywileju. Ulga nie obejmuje również przedsiębiorstw działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz tych, które skorzystały z unijnej dotacji na zakup nowych technologii32. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2009 roku średnia kwota odliczenia dla osób prawnych wyniosła 802 tys. zł33. Można przewidywać, że ulga będzie częściej wykorzystywana, gdy zakończy się przewidywany okres finansowania z funduszy unijnych (abstrakt autora)

The ability of economy to create and implement innovation is one of the major factors affecting the level of innovativeness. Innovations exert a considerable impact on companies. They contribute to the growth in incomes, market share and may have a positive effect on the growth in productivity and profitability. The examples of many countries show that the development of knowledge and innovation based economy guarantees permanent and sustainable development. The level of innovativeness in Poland is very low in comparison with other European Union countries. It is necessary to support the development of innovativeness in Polish companies in order to increase the level of innovativeness of the whole economy and all the regions. This article is devoted to corporate innovativeness support at the domestic level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak R., Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik Przedsiębiorcy, Unimex, Wrocław 2008.
 2. Poznańska K., Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacje przedsiębiorstw, w: J. Bogdanienka, M. Kauzela, I. Sobczak, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Badanie stanu wiedzy i potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Raport z pierwszej sesji ankietowania, Warszawa 2007.
 4. European Innovation Scoreboard 2010, Comparative Analysis of Innovation Performance, Proinno Europe 2010.
 5. European Innovation Scoreboard 2007: Summary of the situation in the 27 Member States, The Commision of European Communities - Press Releases, Brussels, 14 lutego 2008 r. (Dow Jones Factiva).
 6. Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 7. Innovation, Inclusion and Integration. From Transition to Convergence in Eastern Europe and the Former Soviet Union, The World Bank 2008.
 8. Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 9. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2010 r., http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/ default.aspx
 10. Gawrychowski M., Innowacyjnej inwestycji łatwiej uzyskać unijne wsparcie. Fundusze unijne - kryteria przyznawania dotacji, "Gazeta Prawna" z 24 stycznia 2008 r.
 11. Skomplikowana ulga na nowe technologie?, www.egospodarka.pl [dostęp: 17 marca 2011 r.].
 12. W kalendarzu polskiej prezydencji - kilkaset spotkań, www.gazeta.pl [dostęp: 15 marca 2011 r.].
 13. Wzrost wydatków na badania i rozwój do 0.9% PKB, Wirtualne Media, 29 stycznia 2010 r.
 14. Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania innowacyjności, Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
 15. www.cip.gov.pl
 16. www.ec.europa.eu
 17. www.een.org.pl
 18. www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
 19. www.paiz.gov.pl
 20. www.parp.gov.pl
 21. www.pi.gov.pl
 22. www.poig.gov.pl
 23. www.proinno-europe.eu
 24. www.mg.gov.pl
 25. www.weforum.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu