BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Struktura kosztów uzyskania przychodów
Structure of the Costs in the Income Tax
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 212-220, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Koszty, Podatki, Struktura kosztów, Koszty uzyskania przychodów
Costs, Taxes, Cost structure, Cost of revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elementem rachunku wyniku podatkowego jest procedura ustalania kosztów podatkowych. W prawie podatkowym są one określane jako koszty uzyskania przychodów. Efektem rachunku kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie wartości kosztów, które pomniejszają uzyskane przychody podatkowe w danym okresie rozliczeniowym. Koszty podatkowe powinny być zatem nie tylko prawidłowo zidentyfikowane, ale także przyporządkowane do właściwych miesięcy, kwartałów i lat. Z punktu widzenia momentu uznania w rachunku wyniku podatkowego koszty tworzą złożoną strukturę, która powinna być ustalona w ewidencji podmiotu. Konieczne jest zatem wyodrębnienie kosztów poniesionych i nieponiesionych, poniesionych ostatecznie i warunkowo, kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodami, a także kosztów potrącalnych w danym okresie i do potrącenia w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

A part of the tax bill is the procedure of determining the costs of taxation. In the tax law, they are referred to as cost of revenues. The effect of the cost of revenues accounting is the determination of the costs which are deducted from the revenue in a given period. Tax costs should therefore be not only properly identified, but also assigned to the proper months, quarters and years. From the point of view of the timing of recognition in the income statement costs make up a complex structure which should be fixed in the records of the entity. It is therefore necessary to isolate the costs incurred and not paid, costs incurred ultimately and conditional costs, directly and indirectly related to the revenue, as well as costs entered during the period and to be deducted in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosakowski E., 2013, Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2013 r., [w:] Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość, Warszawa.
  2. Litwińczuk H. (red.), 2013, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, wyd. 7, Warszawa.
  3. Małecki P., Mazurkiewicz M., 2013, CIT. Podatki i rachunkowość, LEX, Warszawa.
  4. Marciniuk J. (red.), 2013, Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H. Beck, Warszawa.
  5. Nowak E., 2011, Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
  6. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.
  7. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu