BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego polskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w latach 2005-2009
Efficiency of Intellectual Capital of Selected Polish Telecommunications Companies in 2005-2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 221-230, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Przedsiębiorstwo
Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny efektywności wykorzystania zaangażowanego kapitału intelektualnego za pomocą współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC™) dla wybranych przedsiębiorstw polskiego sektora telekomunikacyjnego w latach 2005-2009. Na początku dokonano szczegółowej charakterystyki pojęcia kapitału intelektualnego oraz zaprezentowano najpopularniejszą jego kategoryzację. Następnie scharakteryzowano współczynnik intelektualnej wartości dodanej VAIC™. Po opisaniu metodologii przeprowadzonych obliczeń zaprezentowana została efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego (IC) oraz poszczególnych jego składowych (kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego) dla wybranych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego, którymi były następujące spółki: Telekomunikacja Polska SA, Netia SA, Hawe SA, Hyperion SA, Multimedia SA oraz Mediatel SA.(abstrakt oryginalny)

The author presents the results of the valuation of the intellectual capital of some Polish telecommunications companies in 2005-2009 by the VAIC method. In the first part of the article, the definition of intellectual capital was described. In the second part, the methodology of the research was presented. Finally, the results of the research were presented and analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  2. Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał Intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Roos J., Roos G., 1997, Measuring your company's intellectual performance, Long Range Planning, vol. 30, nr 3, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00246 30197902600 (1.09.2013).
  5. Ståhle P., Ståhle S., Aho S., Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): A critical analysis, http:// www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQ FjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F230791903_Value_Add ed_Intellectual_Coefficient_(VAIC)_a_critical_analysis%2Ffile%2Fd912f5046f675f27bc.pdf&e i=SPzWUsWpKcqShQfB2oCABA&usg=AFQjCNF_DikCeUN7y6D-fzgPwezVXCtjdw&bvm =bv. 59378465,bs.1,d.bGE (10.01.2014).
  6. Stańczyk J., Z. Kryński, 2007, Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 10, Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 225-254, http:// www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQ FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ur.edu.pl%2Fpliki%2FZeszyt10%2F17.pdf&ei=JgPXUvT6 O5OVhQeE54D4Ag&usg=AFQjCNHsU6yn-9Fynn9XlM3cbKyb-_q4eQ&bvm=bv. 59568121,d.bGE (8.07.2013).
  7. Ujwary-Gil A., 2009, Chcesz zwiększyć wartość firmy - płać więcej pracownikom, C.H. Beck, http://www.nf.pl/Artykul/9858/Str_2/Chcesz-zwiekszyc-wartosc-firmy-plac-wiecejpracownikom/ kapital-intelektualny-VAIC-finanse-wartosc-firmy/ (9.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu