BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mladenov Chawdar (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria), Ilieva Margarita (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria)
Tytuł
The Depopulation of the Bulgarian Villages
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2012, No. 17, s. 99-107, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Proces wyludniania, Demografia, Procesy demograficzne, Struktura demograficzna, Wieś, Obszary wiejskie
Depopulation process, Demography, Demographic process, Demographic structure, Village, Rural areas
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
The depopulation process in Bulgaria, especially in rural areas, is intensifying due to deepening unfavourable trends in the dynamics of demographic processes. Depopulation is a typical process in the fourth phase of demographic transition in rural areas of Bulgaria. The death rates exceed birth rates in the rural areas in the mid-1970s. The size of rural population and the number of villages in the country has been decreasing in the last decades. A large part of the villages were affected by depopulation processes during the period 1985?2007. A high depopulation level is observed in border and mountainous regions. The depopulation generates an array of different negative trends in the spatial aspect - in socio-economic development, technical and social infrastructure, as well as the erasure of many small villages. The regional development plans need to embed measures for infrastructural development in order to attract and retain residents, utilise natural and cultural-historical heritage, and to stimulate economic activities and the development of various types of tourism, etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edinen klasifukator na administativno-teritorialnite i teritorialnite edinici (Unified Classifier of Administrative-territorial and Territorial Units - in Bulgarian), www.nsi.bg/EKATTE/EKATTE.zip.
 2. Ilieva, M. 2009: Demograficzne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Bułgarii (Demographic conditions of labour market development in Bulgaria - in Polish). In: Horodeński, R. and Sadowska-Snarska, S. editors, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku - aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok-Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pp. 94-112.
 3. Ilieva, M. and Mladenov, Ch. 2003: Changes in the rural areas in Bulgaria: processes and prospects. In: Geographia Polonica, Vol. 76, Nr 1, Spring 2003, pp. 97-110.
 4. Mladenov, Ch. 2001: The depopulation in the rural regions of Bulgaria. In: Problemi na geografiata, Nr 1-2, pp. 42-49.
 5. Mladenov, Ch. 2006: Demografski problemi na selskite rayoni v Bulgaria (Demographic problems of rural areas in Bulgaria - in Bulgarian). In: Problemi na geografiata, 1-2, pp. 61-66.
 6. Mladenov, Ch. 2009: Geographical analysis of the demographic crisis in Bulgaria - research work qualifying for 'Doctor of Sciences' degree, Sofia.
 7. Mladenov, Ch., Dimitrov, E. and Kazakov, B. 2009: Demographical development of Bulgaria during the transitional period. In: Mediterranee, Nr 110, pp. 117-123.
 8. Nationalen Register na naselenite mesta (National Settlements Register - in Bulgarian), www.nsi.bg/nrnm/index.php? i=1&ezik=bul.
 9. Szymańska, D. 2009: Geografia osadnictwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Szymańska, D., Biegańska, J. and Gil, A. 2009: Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006. In: Szymańska, D. and Domin, D.J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 12, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 91-108. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-009-0006-1
 11. Zakon za administrativno i selishtno ustrojstvo (Administrative and Settlements Arrangement Act - in Bulgarian), Darzhaven vestnik, br. 63, 14.07.1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0010-8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu