BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Badania kodów kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu
Research of Cultural Codes in Creating Marketing Models of Business
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 336, s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Badania marketingowe, Semiotyka, Modele biznesowe, Metody badawcze
Consumer behaviour, Marketing research, Semiotics, Business models, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące przemiany w zachowaniach konsumentów sprawiają, że z jednej strony istnieje potrzeba konstruowania nowych modeli biznesu, a z drugiej - prowadzenia badań marketingowych w innowacyjny sposób w celu identyfikowania nowych trendów w konsumpcji. Zmienia się także pozycja respondenta w procesie badawczym, w którym staje się on partnerem współtworzącym ofertę. Prowadzenie badań, których wyniki mogą stanowić podstawę do budowania nowych, marketingowych modeli biznesu, wymaga rozpoznawania kodów kulturowych i holistycznego spojrzenia na problem badawczy oraz niejednokrotnie wykorzystywania różnych podejść i metod badawczych. Zastosowanie w tym obszarze znajdują m.in. etnograficzne i semiotyczne programy badawcze.(abstrakt oryginalny)

The ongoing changes in consumers' behaviour rise the need to construct new business models on one hand, and on another market research needs to be performed in an innovative way in order to identify new trends in consumption. The position of the respondent of the research process is also changing: the respondent becomes a partner in creating offers. Research which the results can be basis for building new marketing models of business requires recognition of cultural codes and a holistic view of the research and often the use of different approaches and research methods. Ethnographic and semiotic research programs are among others applied in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chandler D., Wprowadzenie do semiotyki, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2011.
 2. Droździkowski R., Idea co-creation a badania, [w:] Badania marketingowe, Wódkowski A. (red.), Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XVIII, PTBRiO, Warszawa 2013.
 3. Eyring M.J., Johnson M.W., Nair H., Nowe modele biznesowe. Sposób na podbój rynków wschodzących, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr 5.
 4. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 5. Floch J.M., Rola semiotyki strukturalnej w projektowaniu hipermarketu, [w:] Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrun B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001a.
 6. Floch J.M., Semiotics, Marketing and Communication: Beneath the Signs, the Strategies, Palgrave Macmillan, Hampshire 2001b.
 7. Greimas A.J., Courtes J., Semiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, Paris 1979.
 8. Monty A., Codes and Contexts: Practical Semiotics for the Qualitative Researcher, 2000 http://www.semioticsolutions.com/ref.aspx?id=78.
 9. Ofek E., Wathieu L., Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich!, [w:] Sztuka budowania modelu biznesowego, Harvard Business Review Polska, ICAN Institute, Warszawa 2013.
 10. Polak K., Haber A., Polskie spojrzenie na przedsiębiorczość, http://www.hbrp.pl/news.php?id=643.
 11. Polak K., Żurawicka-Koczan M., Audyt semiotyczny innowacyjności, Semiotic Solutions, Warszawa 2011, http://www.parp.gov.pl/files/74/75/77/11715.pdf.
 12. Propp W., Morfologia bajki magicznej, Nomos, Kraków 2011.
 13. Wiszniewska A., SupeRespondent, czyli roszczeniowość badacza, [w:] Badania marketingowe, Wódkowski A. (red.), Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XVIII, PTBRiO, Warszawa 2013.
 14. Wojnicka E., Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/KIP/Prezentacje/E_Wojnicka%281%29.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu