BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kierunki oceny rentowności kapitału własnego w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa
Ways of Return Equity Evaluation in the Aspect of Enterprise's Financial Liquidity
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 270-278, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Aktywa, Kapitał własny
Enterprises financial liquidity, Return on equity (ROE), Assets, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kapitał własny powinien podlegać ciągłemu pomnażaniu, co w sposób istotny wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Jego poziom zależny jest od wzrostu rentowności aktywów obrotowych, a więc rentowności związanej z działalnością bieżącą. Kapitał własny jest realny do wykorzystania w sytuacji posiadania przez przedsiębiorstwo płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)

Equity capital should be bound by ongoing increasing what in significant way has impact on enterprise's growth value. His level is dependent on the level of return on assets thus productivity connected with current activity. Equity capital is able to use in case of having financial liquidity by the enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranger P., Hugnel G., Gestion de la production acteurs, technques et politiques, Vnibert, Paris 1987.
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE 2002.
  3. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
  4. Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych, Gutenberg, Kraków 1995.
  5. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Warszawa-Kraków 1998.
  6. Courtois A., Pillet M., Martin Ch., Gestion de la production, Les editions d'organisation, Paris 1989.
  7. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1977.
  8. Horngren Ch. T., Compatibilite analitique de gestion, HRW Ltee , Montreal 1997.
  9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  10. Sudoł S., Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teoria i praktyka zarządzanja, Dom Organizatora, Toruń 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu