BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska-Sobczak Nina (Uniwersytet Łódzki), Ostapowicz Marta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza porównawcza otwartych funduszy inwestycyjnych akcji
Multicriterial Analysis of Mutual Funds
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 291-302, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze otwarte, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Ocena ryzyka, Analiza skupień
Investment funds, Open-ended investment companies, Multi-dimensional comparative analysis, Risk assessment, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Arka BZ WBK Akcji, Pioneer Akcji
,
Abstrakt
Głównym celem pracy jest próba analizy porównawczej atrakcyjności inwestycyjnej OFI Akcji działających w Polsce w latach 2003-2006. Badanie polega na grupowaniu funduszy w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wielu mierników oceny ich działalności oraz sprawdzeniu powtarzalności uzyskanych wyników w następujących po sobie okresach. Do grupowania i oceny funduszy użyto metody wielokryterialnej (ELECTRE I) oraz metod aglomeracyjnych. W przedstawionej analizie użyto 8 czynników ekonomicznych, które pełnią rolę kryteriów. Uzyskane wyniki mogą posłużyć potencjalnym inwestorom przy wyborze najlepszego funduszu z danej klasy oraz stanowić cenne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji uczestników rynku finansowego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to evaluate the activity of Mutual Funds in Poland and to try forecasting perspectives for futures. Methods of multicriterial discrete optimization (ELECTRE I) and cluster analysis have been used to clustering Investment Funds. The analysis is based on 8 criteria and covers data related to the activity mutual funds in Poland from years 2003-2006. The joining has been applied to mutual funds. By means of ranks and clusters created in each year, authors make an effort forecasting the rank for the next period. There is also the interpretation and analysis of obtained results. This research makes potential decision-maker's aware of investment attractive-ness fund in relation to other funds included in the same class. It is envisaged that this research will be useful information for potential participants of financial market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  2. Jackson M., Staunton M., Advanced Modeling in Finance using Excel and VBA, Wiley & Sons, New York 2001.
  3. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa, 1990.
  5. Trzaskalik T. (red.), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa 2006.
  6. Hallerbach W., Decomposing Portfolio Value at Risk: A General Analysis, Tinbergen Institution Discussion Paper 1999, TI 99-034/2.
  7. Miszczyńska D., Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych - Prognozy 2004 -2005, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 177, UŁ, Łódź 2004.
  8. Olbryś J., Majewska E., Analiza porównawcza ryzyka portfeli OFE z wykorzystaniem miar VaR oraz ES, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA The 21st Century: a scientific quartely 2007, 2 (24), 239-256.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu