BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej
Trust Management in the Process of Building of a Sustainable Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 537-548, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Zaufanie, Przewaga konkurencyjna, Zaufanie społeczne, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie zaufaniem
Trust, Competitive advantage, Social trust, Marketing management, Trust management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania na temat roli zaufania w życiu społeczno-gospodarczym, w tym jako kluczowego czynnika do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zarządzanego marketingowo. Omówiono takie kwestie, jak: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem czynników niematerialnych, rola zaufania w biznesie, budowanie zaufania i zarządzanie nim. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat zarządzania zaufaniem. (abstrakt oryginalny)

The article includes discussion on the role of trust in the social and economic life, including its role as a key factor for building a sustainable, competitive advantage of the marketingly managed company. The author discusses such issues as: building a sustainable, competitive advantage using intangible factors, the role of trust in the business, building trust and trust management. The article is a contribution to the further discussion on the issue of the trust management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B., Hansen M. H.: Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 15.
 2. Best Global Brands 2012, http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2012/BestGlobal-Brands-2012-Brand-View.aspx (stan na dzień 4 lutego 2013 r.).
 3. Chowdhury S.: The role of affect- and cognition-based trust in complex knowledge sharing, "Journal of Managerial Issues Publisher" 3(Fall)/2005, Vol. 17.
 4. Doney P. M., Cannon J. P., Mullen M. R.: Understanding the Influence of National Culture on the Development of Trust, "The Academy of Management Review" 7(July)/1998, Vol. 23.
 5. Dowling G. R.: Corporate Reputations: Should You Compete on Yours, "California Management Review" 3/2004, vol. 46.
 6. Ernst & Young: 39 proc. Polaków nie ufa bankom, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/636705,ernst_young_39_proc_polakow_nie_ufa_bank om.html (stan na dzień 31 stycznia 2013).
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, DIFIN, Warszawa 2007.
 8. http://finance.yahoo.com (stan na dzień 4 lutego 2013 r.).
 9. http://ycharts.com/companies/KO/assets (stan na dzień 4 lutego 2013 r.).
 10. Kłusek-Wojciszke B., Łosiewicz M.: Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej: kwestia kultury czy ekonomii?, "Pieniądze i Więź" 1/2009.
 11. Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych, OFICYNA WYDAWNICZA RYTM, Warszawa 1999.
 12. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H.: Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU, Poznań 2007.
 13. Ostruszka Ł.: Ile zarabiają wróżki i dlaczego tak dużo?, http://www.pb.pl/foto/2892143,97090,56609,23673 (stan na dzień 7 lutego 2013 r.).
 14. Paliszkiewicz J. O.: Trust Management: Literature Review, "Management" 4(Winter)/2011, Vol. 6.
 15. Parthemer M. R.: Whom Do You Trust? Six Nontax Factors to Consider When Selecting a Trustee, "Journal of Financial Service Professionals" 11(November)/2011.
 16. Petraf M.: The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resourced-based View, "Strategic Management Jurnal" 14/1993.
 17. Polacy najmniej ufnymi pracownikami w Europie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacynajmniej-ufnymi-pracownikami-w-Europie-2703656.html (stan na dzień 31 stycznia 2013).
 18. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://zds.kprm.gov.pl/raport-polska-2030wyzwania-rozwojowe (stan na dzień 7 lutego 2013 r.).
 19. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl (stan na dzień 30 stycznia 2013).
 20. Sztompka P.: Zaufanie: Warunek podmiotowości społeczeństwa [w:] Oblicza społeczeństwa, praca zbiorowa pod red. K. Gerlacha i Z. Seręgi, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, Kraków 1996.
 21. Transparency International, http://www.transparency.org/cpi2012/results (stan na dzień 7 lutego 2013 r.).
 22. Urbanek G.: Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, OFICYNA A WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa 2011.
 23. Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowania, tendencje i kierunki zmian, t. 1: Raport z badania, pod red. S. Kaczmarczyka, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2002.
 24. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF (stan na dzień 30 stycznia 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu