BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Behawioralne kanały zarażenia kryzysem
Behavioral Channels of Crisis Contagion
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 305-318, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Behawioryzm, Wyniki badań
Financial crisis, Behaviourism, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Behawioralne kanały zarażenia kryzysem, zarówno w ujęciu zewnętrznym, jak i wewnętrznym, występowały w wielu krajach. Badania zagraniczne wskazują na istotną rolę takiego kanału w kreowaniu baniek cenowych aktywów. Dezaktywacja kanału w przyszłości wymaga identyfikacji, badania i monitoringu. Potrzebne jest opracowanie narzędzi dezaktywacji czynników behawioralnych kryzysu finansowego. Powinien być w tym pomocny dorobek teorii ekonomii behawioralnej i neuroekonomii. (abstrakt oryginalny)

Behavioral channels of crisis contagion as both external and internal process, occurred in many countries. Foreign researches shows an important role of such a channel in creating the price bubble assets. Behavioral channel deactivation in the future need identification, researches and monitoring. It is necessary to prepare tools for deactivation of factors of behavioral financial crisis. The achievements of behavioral economy and neuro economy should help with this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R. J. (2009), Animal Spirits, Princeton University Press, Princeton.
 2. Blanchard O. (2011), Makroekonomics, 5th expanded edition, Pearson Education, New Jersey.
 3. Blanchi S. (2009), Dubai Property Rises 7%, "The Wall Street Journal", November 4, s. 6.
 4. Contagion of Financial Crises, (2011), World Bank, www.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/definitions.html, dostęp dnia 15.01.2011.
 5. Daniel K., Hirshleifer D., Subramanyam A. (1998), Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions, "Journal of Finance", vol. 53, no. 6, s. 1839-1885.
 6. Dornbush R., Park Y., Claessens S. (2000), Contagion: Understanding How It Spreads, "The World Bank Research Observer", August, vol. 15, no. 2, s. 177-197.
 7. Forbes K., Rigobon R. (2002), Contagion in Latin America: Definitions, Measurement and Policy Implications, NEBER Working Paper, Cambridge, September, no. 7885, s. 1-36.
 8. Główka G. (2012), System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Doświadczenia i kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Hott C. (2011), Lending Behavior and Real Estate Prices, "Journal of Banking and Finance", vol. 36, no. 9, s. 2429-2442.
 10. IoriG., Jaferey S., Padilla F. (2006), Systemic Risk on the Interbank Market, "Journal of Economic Behavior and Organization", no. 4, s. 11-21.
 11. Kindleberger Ch. (1999), Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG Press, Warszawa.
 12. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime (2009), red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Koppel R. (2011), Investing and the Irrational Mind. Rethink Risk, Outwit Optimism and Seize Opportunities Others Miss, McGraw Hill, New York.
 14. Krugman P. (2012), Powrót recesji. Kryzys roku 2008, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Łaszek J. (2008), Bańki cenowe na rynkach mieszkaniowych i wybrane problemy ich pomiaru, "Finansowanie Nieruchomości", nr 9, s. 26-33.
 16. Masiukiewicz P. (2011), Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Masiukiewicz P. (2012), Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa.
 18. Masiukiewicz P., Dec P. (2013), Behavioral Factors of Price Bubbles and Their Influence on the Formation of a Crisis, "International Journal of Multidisciplinary Research & Advances in Engineering", April, vol. 5, no. II, s. 1-16.
 19. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002-2009 (2010), NBP, Warszawa.
 20. Rigobon R. (2002), International Financial Contagion: Theory and Evidence in Evolution, Research Foundation of AIMB, Malden.
 21. Roubini N. Mihm S. (2010), Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Press, New York.
 22. Surdykowska S.T. (2012), Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki, Difin, Warszawa.
 23. Thomson A. (2010), Dubai Holding Hires Advisers, "The Wall Street Journal", May 11, s. 8.
 24. White L. H. (2009), Federal Reserve Policy and the Housing Bubble, "The Cato Journal", vol. 29, no. 1, s. 115-125.
 25. World Economic Outlook (2008), IMF, Washington D.C., April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu