BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie ocen ratingowych na rynkach obligacji korporacyjnych
The Importance of Credit Ratings on Corporate Bond Markets
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 331-341, bibliogr. 19 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynek obligacji, Obligacje korporacyjne, Rating
Bond market, Corporate bonds, Rating
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny znaczenia not ratingowych na rynku obligacji korporacyjnych w świetle wydarzeń kryzysu finansowego XXI w. Tworząc podstawy dla prowadzonych rozważań, w pierwszej kolejności określono teoretyczne ramy podejmowanej problematyki oraz zidentyfikowano znaczenie not klasyfikacyjnych z punktu widzenia inwestorów oraz emitentów długu. Następnie dokonano identyfikacji i analizy obszarów dysfunkcyjnych obserwowanych w działalności agencji ratingowych oraz wskazano potencjalne kierunki reform. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the significance of credit ratings on the corporate bond markets. The discussion is based on the theoretical framework of credit-ratings and its importance for investors and corporate bond issuers. Reaching the aim of the article, the dysfunctional areas of credit rating agencies are identified and analyzed. The article sums up a few proposals of changes in the way of credit rating agencies functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams C.F. (1999), International Capital Markets: Developments, Prospects, and Key Policy Issues, International Monetary Fund, Publication Services, Washington.
 2. Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (2012), U.S. Securities and Exchange Commission.
 3. Baklanova V. (2009), Regulatory use of Credit Ratings: How It Impacts the Behavior of Market Constituents, [in:] Credit, Currency, of Derivatives: Instruments of Global Financial Stability or Crisis?, eds. J.J. Choi, M.G. Pa-paioannou, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 4. Bielawska A. (2009), Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Bogus T. (2006), Znaczenie oceny ratingowej dla przedsiębiorstw finansujących się na rynku kapitałowym, [w:] Ryzyko inwestycyjne Polski, red. E. Balcerowicz, Zeszyty Bre Bank - CASE, nr 86.
 6. Bojańczyk M. (2011), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Chisholm A.M. (2011), Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Davies H. (2010), The Financial Crisis: Who is to Blame?, Polity Press, Cambridge.
 9. Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Fitch Ratings Global Corporate Finance 2011 Transition and Default Study (2012), Special Report.
 11. Garcia Alcubilla R., Ruiz del Pozo J. (2012), Credit Rating Agencies on the Watch List. Analysis of European Regulation, Oxford University Press, Oxford.
 12. Gostomski E. (2009), Odpowiedzialność agencji ratingowych za kryzys subprime, [w:] Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa.
 13. Gurusamy S. (2009), Financial Services, Tata McGraw Hill Education Private Limited, New Delhi.
 14. Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Kidacka I. (2006), Finanse zintegrowane. Credit-rating a ryzyko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Kolb R.W. (2011), The Financial Crisis of Our Time, Oxford University Press, New York.
 17. Kozuń-Cieślak G. (2012), Eksterytorialny rynek obligacji, [w:] Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia. Uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy, red. G. Kozuń-Cieślak, Difin, Warszawa.
 18. Łukasik G. (2007), Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa.
 19. Wajszczuk J.J. (2005), Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalizacji, Key Text, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu