BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rynek inwestowania w sztukę jako przykład inwestycji alternatywnej
Investing in Art as an Example of Alternative Investment
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 343-356, rys., tabl., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje w dzieła sztuki, Inwestycje alternatywne, Rynek sztuki, Giełda papierów wartościowych, Analiza korelacji, Inwestycje emocjonalne
Investments in works of art, Alternative investments, Art market, Stock market, Correlation analysis, Emotional investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono klasyfikację inwestycji emocjonalnych jako jednej z kategorii inwestycji alternatywnych. Ocenie poddano wpływ inwestorów chińskich na kondycję rynku sztuki. Zbadano zmienność stopy zwrotu dla wybranych krajowych rynków sztuki. Obliczono podstawowe miary statystyczne dla analizowanych inwestycji alternatywnych. Wskazano na potencjalne możliwości obniżenia ryzyka portfela inwestycyjnego poprzez odpowiednią dywersyfikację. Wyznaczono także współczynniki korelacji między badanymi inwestycjami alternatywnymi oraz podstawowymi indeksami GPW. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the classification of emotional investments as one category of the alternative investments. Article shows impact of Chinese investors on the condition of art market. Paper also researches volatility of returns for selected national art markets. It contains basic statistical measures for analyzed alternative investments. It also shows possibility of reducing the risk of each portfolio investment, through adequate diversification. Lecture finishes with a calculation of correlation between analyzed alternative investments and main WSE indexes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Art & Finance Report 2011 (2011), Deloitte Luxembourg, ArtTactic.
 2. Ashenfelter O., Graddy K. (2003), Auctions and the Price of Art, "Journal of Economic Literature", no. XLI, s. 763-787.
 3. Campbell R.A.J. (2008), Art as a Financial Investment, "Journal of Alternative Investments", no. 10, s. 64-81.
 4. Hodgson D.J., Vorkink K.P. (2004), Asset pricing theory and the valuation of Canadian paintings, "The Canadian Journal of Economics", no. 37, s. 629-655.
 5. Kraeussl R., Logher R. (2010), Emerging art markets, "Emerging Markets Review", no. 11, s. 301-318.
 6. Luszniewicz A., Słaby T. (2008), Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Lutińska A. (2011), Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym, [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa.
 8. Mandel B.R. (2009), Art as an Investment and Conspicuous Consumption Good, "American Economic Review", no. 99 (4), s. 1653-1663.
 9. Ostrowska E. (2011), Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa.
 10. World Wealth Report 2012 (2012), Capgemini and RBC Wealth Management.
 11. www.data.worldbank.org/country/china, dostęp dnia 7.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu