BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszer Blandyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów BRIC
Depositary Receipt as a Financing Instrument for Companies from BRIC countries
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 357-371, tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Kwity depozytowe, Instrumenty finansowe, Finansowanie przedsiębiorstwa, Pierwsza oferta publiczna, Kraje rozwijające się
Trading volume, Depository receipts, Financial instruments, Financing enterprises, Initial Public Offering (IPO), Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) w ostatnich latach odgrywają istotną rolę w gospodarce światowej. Są przykładem państw szybkiego wzrostu gospodarczego oraz rosnącego udziału w tworzeniu światowego PKB. Kraje BRIC cechuje różnorodność struktur finansowania oraz niski poziom rozwoju rynków akcji. W związku z tym spółki z krajów BRIC decydują się pozyskiwać kapitał na rynku międzynarodowym przez emisję kwitów depozytowych w różnych odmianach, którymi handluje się na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Większość kwitów depozytowych krajów BRIC jest emitowana na rynku amerykańskim (NYSE, NASDAQ) i europejskim (Londyn, Luksemburg). Spółki z krajów BRIC na tym rynku dominują pod względem liczby transakcji i wartości kwitów depozytowych znajdujących się w obrocie. (abstrakt oryginalny)

BRIC countries (Brazil, Russia, India, China) played an important role in the global economy in the recent years. Countries are an example of rapid economy growth and increasing participation in the creation of the world's GBP. BRIC countries are characterized by a variety of financing structures and the low level of development of the equity markets. Therefore, the companies from BRIC countries decide to raise capital on the international market through the issue of depositary receipts. The most of depositary receipts BRIC countries is issued in the United State (NYSE, NASDAQ) and Europe (London, Luxemburg). Issuers from BRIC countries dominate today on the global depositary receipt markets, accounting for the majority of trading value and trading volume. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report, Reserve Bank of India, różne lata.
 2. Global IPO Trends 2012, Ernst & Young, London.
 3. IPO Watch Europe (2013), www.pwc.pl, dostęp dnia 12.05.2013.
 4. Koniunktura międzynarodowa (2012), NBP, Warszawa.
 5. Marszk A. (2012), Emisja kwitów depozytowych jako źródła finansowania przedsiębiorstw z krajów BRIC, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse", nr 1/1, s. 242-247.
 6. McLeavey D., Solnik B. (2009), Global Investment, Pearson Prentice Hall, New York.
 7. Nawrot W. (2005), Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
 8. Nawrot W. (2008), Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDe-wu, Warszawa.
 9. Pereira da Silva L.A., Soares Sales A. and Piazza Gaglianone W. (2012), Financial Stability in Brazil, Banco Central do Brasil.
 10. Puszer B. (2009), Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku kapitałowym, [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, tom 2, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 11. The Depositary Receipt Market 2009. Yearbook (2010), Bank of New York Mellon, New York.
 12. The Depositary Receipt Market 2010. Yearbook (2011), Bank of New York Mellon, New York.
 13. The Depositary Receipt Market 2011. Yearbook (2012), Bank of New York Mellon, New York.
 14. The Depositary Receipt Market 2012. Yearbook (2013), Bank of New York Mellon, New York.
 15. Wiśniewska I., Dubas A., Rogoża J. (2010), Rosja w kryzysie: rok pierwszy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 16. www.pbc.gov.cn., dostęp dnia 12.05.2013.
 17. www.pwc.pl/pl/ipo-watch-europe/index.jhtm, dostęp dnia 30.05.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu