BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Filip, Miksa Joanna
Tytuł
Trybunał Unii Europejskiej do spraw Służby Cywilnej
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 2 (159), s. 4-8
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Służba cywilna, Prawo WE
Judicature, Civil service, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
European Union (EU), European Union Civil Service Tribunal
Abstrakt
2 listopada 2004 r. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE przyjęła decyzję w sprawie powołania Trybunału Unii Europejskiej do spraw Służby Cywilnej (dalej ETSC). Prace nad tym aktem prawnym trwały stosunkowo krótko, zaś debata w gronie krajów członkowskich dotyczyła przede wszystkim aspektów proceduralnych o charakterze technicznym, a nie politycznym. Z powołaniem do życia Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej nie wiązały się zatem większe trudności. Jest to o tyle istotne, że z nowym Trybunałem wiążą się jednocześnie spore nadzieje, bowiem ETSC ma przed sobą poważne zadanie zmniejszenia obciążenia pracą jednej z dwóch instytucji sądowych Unii Europejskiej - Sądu Pierwszej Instancji (SPI). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Jasiński, J. Miksa, W kierunku Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej, "Służba Cywilna", nr 9, jesień-zima 2004/2005
  2. A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, Warszawa 2004
  3. J. Czaputowicz, Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej, "Służba Cywilna", nr 6, wiosna-lato 2003
  4. S. A. Pappas, The Court of Justice of the European Communities: history, organization, procedure, EIPA, Maastricht 1990
  5. T. Millett, The Court of Justice of the European Communities, Londyn 1990
  6. A. Wyrozumska, System ochrony prawnej, (w:) Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004, s. 295
  7. Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M. Perkowski, Warszawa 2003
  8. Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, red. Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek. A. Wyrozumska, Warszawa 2001
  9. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I, Warszawa 2000, s. 721
  10. Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002, s. 473
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu