BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sklinda Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Application of fundamental multiples in capital asset pricing. An empirical verification on the Polish market (1998-2004)
Źródło
Department of Applied Econometrics Working Papers, 2006, nr 2, 12 s., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wycena aktywów, Rynek kapitałowy, Spółki giełdowe
Valuation of assets, Capital market, Stock market companies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
The aim of the paper is the empirical verification of fundamental multiples as capital asset pricing tools for the companies listed on Warsaw Stock Exchange. Three multiples are examined: earnings to price, operating cash flow to price and book value to equity. In the first step, the fundamental multiples are examined in terms of their ability to explain expected returns. In the second step, the company's capitalization as a size proxy is added to the set of explanatory variables. The methodology is based on Fama and French [2], with necessary adjustments. The research is carried on monthly data for 1998-2004 for companies listed on Warsaw Stock Exchange. The results do not support the proposition that fundamental multiples adequately explain expected returns. It seems that relations between firms' returns and their multiples which are well documented for Western equity markets do not hold for companies listed on Polish stock exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz R., The Relationship between Returns and Market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics", 1981.
 2. Barber B., Lyon J., Firm Size, Book-to-Market Ratio, and Security Returns: A Holdout sample of financial firms, "Journal of Finance" 1997.
 3. Black F., Jensen M. C., Scholes M., The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Findings, "Studies in the Theory of Capital Markets" 1972.
 4. Chan L., Hamao Y., Lakonishok J. Fundamentals and Stock Returns in Japan, "Journal of Finance" 1991, 46.
 5. Daniel K. I., Titman S., Evidence on Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, "Journal of Finance" 1997, 52.
 6. Fama E. F., French K. W., The Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, 47.
 7. Fama E. F., MacBeth J. D., Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy" 1973.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1998.
 9. Korthari Z., Shanken T., Sloan F., Another Look at the Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1995, 50.
 10. Tarczyński W., Łuniewska M., Wskaźnik P/E jako kryterium dyskryminacji dla potrzeb analizy portfelowej in "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu No 1037, Wrocław 2004
 11. Tarczyński W., Łuniewska M., Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza, in "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oceonomica" 177, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 12. Tarczyński W., Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" No 389, Szczecin 2004.
 13. Tarczyński W., Łuniewska M., Istota i znaczenie wybranych wskaźników rynkowych w analizach giełdowych, in: "Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE", Uniwersytet Szczeciński 2004.
 14. Wooldridge J. M., Introductory econometrics - Modern Approach, South-Western College Publishing, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4573
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu