BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Miejsce Czech, Polski i Węgier w rozszerzonej Europie - prezentacja wyników analizy modelowej WIFO
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 2 (159), s. 39-46, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rozszerzenie UE, Wzrost gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Bezrobocie, Państwa członkowskie
Economic and political integration of Europe, EU enlargement, Economic growth, Foreign investment, Unemployment, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Republika Czeska, Węgry, Polska
Czech Republic, Hungary, Poland
Abstrakt
Powstało wiele prognoz, w których analizuje się wpływ ostatniego rozszerzenia na rozwój krajów Unii Europejskiej (UE) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). W badaniach tych przeprowadzano przeważnie symulacje rozwoju starych państw UE i krajów EŚW (nowych państw członkowskich) jako całych grup. Jedną z interesujących prognoz, która uwzględnia poszczególne kraje, jest symulacja przeprowadzona przez WIFO przy pomocy światowego modelu makroekonomicznego (Weltmakromodell/Model Oxford Economic Forecasting - OEF World Macroeconomic Model). Z przeprowadzonych badań wynika, że rozszerzenie Unii wpłynie przede wszystkim na zmiany wielkości PKB i handlu zagranicznego, jak również na podział dochodu narodowego i sytuację na rynkach pracy. Ze względu na różnorodne makroekonomiczne oddziaływania integracji (realny PKB, ceny, realny kurs walutowy, zmiany w budżecie, etc.) rozszerzenie UE może być interpretowane jako szok zewnętrzny, określany mianem sytuacji win-win, który oddziałuje w sposób asymetryczny na stare i nowe państwa członkowskie. Proces poszerzania Unii wywoła szereg mechanizmów charakterystycznych dla procesu globalizacji. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że mamy do czynienia z globalizacją na poziomie europejskim. W następstwie akcesji nowe państwa członkowskie uzyskały dostęp do jednolitego rynku europejskiego. Ich pozycja w Europie zależy od miejsca, które zajmą na tym rynku, a następnie od spełnienia kryteriów konwergencji i przystąpienia do unii monetarnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Breuss, PREPARITY, Transnationales Projekt zur Vorbereitung der EU - Erweiterung. Teilprojekt 12, Makroökonomische Auswirkungen der EU - Erweiterung auf alte und neue Mitglieder, WIFO, Wien 2001
  2. P. Mayerhofer, G. Palme, (Koordination), Strukturpolitik und Raumplanung in den Regionen an der mitteleuropäischen EU - Außengrenze zur Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung, PREPARITY-PROJEKT, Wien, Dezember 1999
  3. J. Gäcs (Koordination), Teilprojekt 2: Macroeconomie Developments in the Candidate Countries with Respect to the Accession Process
  4. P. Mayerhofen G. Palme, (Koordination), Strukturpolitik und Raumplanung in den Regionen an der mitteleuropäischen EU - Außengrenze zur Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung, PREPARITY-PROJEKT, Wien, Dezember 1999
  5. G. J. Borjas, The Economie Benefits from Immigration, "The Journal of Economic Perspectives", Spring 1995, 9(2), s. 3-22
  6. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000, s. 17-27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu