BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : czerwiec 2006
Business Survey Poland : June 2006
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 213, 25 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie, Zapasy
Business trends, Processing industry, Employment, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czerwiec był kolejnym miesiącem bardzo dobrej koniunktury w przemyśle przetwórczym. Ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 2 punkty i wynosi +23. Jest to wartość o 13 punktów wyższa od tej z czerwca 2005. W sektorze prywatnym wartość wskaźnika jest nieco wyższa i wynosi +25 punktów, w sektorze publicznym +23. Oczekiwane sezonowe spowolnienie aktywności przedsiębiorstw nie nadeszło. Okres urlopowy przemysł rozpoczyna na pełnych obrotach, czego nie obserwowano w badaniach od wielu lat. (fragment tekstu)

June has been another month in turn of a very good business situation in manufacturing industry. The general business indicator has increased within the month by 2 points and amounts to +23. This Value is by 13 points higher then the one of June 2005. In private sector the indicator value is slightly higher and stands at +25 points, whereas in the public +23. The expected seasonal sluggishness in business activity has not come yet. The industry is starting a holiday season at full stream which has been not recorded in the surveys of past years. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu