BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszyński Marian (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Tytuł
Federacja Rosyjska wobec rozszerzenia się Unii Europejskiej na Wschód
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 3 (160), s. 13-20
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Rozszerzenie UE
International relations, Foreign policy, EU enlargement
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Federacja Rosyjska, Polska
Russian Federation, Poland
Abstrakt
Ocena konsekwencji porozumień jałtańskich sprzed sześćdziesięciu lat - a zwłaszcza ostatnie kontrowersje na tym tle - ma istotne znaczenie dla funkcjonowania ostatniego wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej, jak i perspektyw dalszego poszerzania się UE na Wschód. Na początku lutego 2005 r. ministerstwo spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej opublikowało - za pośrednictwem oficjalnej agencji ITAR-TASS - oświadczenie, uznające bezzasadność krytycznej oceny porozumień jałtańskich przez Polskę. Uznało nawet te oceny za "grzech". Podkreśliło, iż porozumienia były dla Polski korzystne, gdyż z jednej strony wielkie mocarstwa koalicji hitlerowskiej (USA, Wielka Brytania, ale i Związek Radziecki), określając podstawy powojennego ładu światowego zadeklarowały wolę uczynienia z Polski państwa silnego, niezawisłego i demokratycznego. To ostatnie zapewnić miało przeprowadzenie w pełni swobodnych wyborów. Z drugiej - jak podkreśla oświadczenie - Polska uzyskała na ich podstawie rozszerzenie swego terytorium na zachodzie i na północy. [...] Prezydent Władimir Putin niewątpliwie zmierza do odbudowy statusu imperialnego Rosji. Zdaje on sobie jednak sprawę, że jest to proces, którego nie można realizować na szerokim froncie. W związku z tym konieczne było przyjęcie pewnej sekwencji wysiłków zmierzających w tym kierunku, ustalenie kolejność priorytetów działania. Wydaje się, iż biorąc pod uwagę osłabienie Rosji - do czego przyczyniła się w pewnej mierzei także polityka jego poprzednika Borysa Jelcyna - strategia ta przewiduje trzy etapy działania. Po pierwsze, wzmocnienie samej Rosji, rozdzieranej tendencjami odśrodkowymi, bez czego nie można myśleć od rozszerzeniu poczynań na sferę zagraniczną. Po drugie - po osiągnięciu pierwszego celu - odzyskiwanie wpływów w byłych republikach radzieckich, określanych w terminologii polityki rosyjskiej jako "bliska zagranica". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rosja o "wypaczaniu" wyników konferencji jałtańskiej, http://info.onet.pl, 12.02.2005
 2. P. Reszka, Moskwa broni Jałty, "Rzeczpospolita", 14.02.2005
 3. M. Belka, Jałta - Moskwa - Warszawa, "Gazeta Wyborcza", 23.02.2005
 4. Roosevelt nie był w Jałcie w pełni władz umysłowych, http://info.onet.pl, 22.02.2005
 5. Nie musimy być wasalem, rozmowa z Julią Tymoszenko, "Rzeczpospolita, 28.12.2004
 6. Sternik w szalupie. Wywiad z M. Borowskim, "Rzeczpospolita", 26-27.02.2005
 7. Litwa oburzona na Moskwę, "Rzeczpospolita", 24.02.2005
 8. Q. Peel, Putin is a victim of his own errors, "Financial Times", 17.12.2004
 9. Prawda według Putina, "Gazeta Wyborcza", 19-20.02.2005
 10. S. Popowski, Ustrojowe eksperymenty prezydenta, "Rzeczpospolita", 24-26.12.2004
 11. L. Unger, Los doradcy Putina, "Gazeta Wyborcza", 11.01.2005
 12. An empire fraying edge, "The Economist", 12.02.2005
 13. Bojówki z Kremla; oraz: Nasi kontra obcy, "Gazeta Wyborcza", 2.03.2005
 14. Ostatni przywódca ZSRR krytykuje Putina, "Gazeta Wyborcza", 3.03.2005
 15. N. Nougayrćde, Affaire loukos: le Kremlin impose sa tutelle économique, "Le Monde", 21.12.2004
 16. J.R. West, Putin's policies threaten global oil supplies, "Financial Times", 2.02.2005
 17. A. Ostrovsky i K. Morrison, Foreign groups face bar from bidding for Russian resources, "Financial Times", 12.02.2005
 18. Unwelcome mat, "Financial Times", 12.02.2005
 19. N. Buckley, Russia defends new rule on 'foreign' bidders, "Financial Times", 17.02.2005
 20. J. Bush, The Taxman Cometh - Again and Again, "Business Week", 7.03.2005
 21. A. Ostrovsky, Georgia and Russia at impasse, says new premier, "Financial Times", 23.02.2005
 22. Tilting westward, "The Economist", 29.01.2005
 23. S. Wagstyl, The pull of the west: why the benefits bestowed by Brussels have come early for the EU's former communist countries, "Financial Times", 21.02.2005
 24. A. Kublik, Gazowy skandal na Ukrainie, "Gazeta Wyborcza", 8-9.01.2005
 25. J. Bielecki i A. Łakoma, Rachunek za ukraińską rewolucję, "Rzeczpospolita", 22-23.01.2005
 26. A. Kublik, Rosja ominie Nańoport?, "Gazeta Wyborcza", 19.12.2004
 27. Na razie wojna nerwów, "Rzeczpospolita", 15.02.2005
 28. Rachunek za ukraińską rewolucję, "Rzeczpospolita", 22-23.01.2005
 29. Handel z przeszkodami, "Rzeczpospolita", 1.03.2005
 30. J. Bielecki, Euro za budżet, "Rzeczpospolita", 25.01.2005
 31. Putin rozumie kraje bałtyckie, "Gazeta Wyborcza", 26-27.02.2005
 32. "Lidove noviny": Polski nie opanowali Rosjanie, tylko Sowieci, http://info.onet.pl, 1.03.2005
 33. Akta częściowo utajnione, "Rzeczpospolita", 5-6.03.2005
 34. Wywiad z J. Chirakiem: Polska i Rosja, "Gazeta Wyborcza", 28.02.2005
 35. M. Paszyński, Wprowadzenie, (w) Percepcja w krajach UE korzyści, kosztów i zagrożeń wynikających z przyjęcia Polski do tego ugrupowania, IKCHZ, Warszawa 2002, s. 23
 36. M. Paszyński, Podsumowanie, (w) Proces i skutki dostosowań Polski do zagranicznej polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, IKCHZ, Warszawa 1999, s. 365
 37. Schroeder podkreśla znaczenie Rosji dla europejskiego bezpieczeństwa, http://info.onet.pl, 12.02.2005
 38. R. Sołtyk, Oś czterech? Putin do Paryża i Kijowa, "Gazeta Wyborcza", 5-6.03.2005
 39. A. Krzemiński, Uścisk sztucznej szczęki, "Polityka", 8.01.2005, s. 43
 40. A. Kiesling, Niemcy chcą znaczyć więcej, "Rzeczpospolita", 15.02.2005
 41. B. Benoit i J. Thornhill, Fear that gas supply gives Russia too much power over Europe, "Financial Times", 12.01.2005
 42. K. Morrison, J. Bias i P. Munter, Europe warned over dependence on Russian gas, "Financial Times", 3.12.2004
 43. A. Rubinowicz-Grundler, Marsz na Wschód po energię, "Gazeta Wyborcza", 3.12.2004
 44. B. Benoit, Schroder and Putin's 'cosy' relationship under scrutiny, "Financial Times", 2.12.2004
 45. M. Paszyński, Western, Southern and Eastern Perception of the European Union's Eastward Enlargement, (w) A. Zielińska-Głębocka i A. Stępniak (eds), EU Adjustment to Eastern Enlargement Polish and European Perspective, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 185
 46. M. Paszyński, Granice rozszerzenia Unii Europejskiej, IKCHZ, "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 2 (158)
 47. Ph. Stephens, It is time for the old Europe to turn back towards liberty, "Financial Times", 25.02.2005
 48. L. Unger, Znaczące milczenie, "Gazeta Wyborcza", 1.03.2005
 49. Ph. Ricard i L. Zecchini, L'UE et l'OTAN tempèrent les demands d'intégration d'Ukraine, "Le Monde", 24.02.2005
 50. Borrell: za dużo rocznic, "Gazeta Wyborcza", 8.03.2005
 51. L'enthusiasm des eurodéputés sur l'Ukraine retombe, "Le Monde", 25.02.2005
 52. Po co Unii Ukraina?, "Gazeta Wyborcza", 14.02.2005
 53. J. Pawlicki, Polakom należą się stanowiska w Brukseli, "Gazeta Wyborcza, 3.03.2005
 54. G. Parker i J. Cienski, Big three' urge Poland to purchase Airbus, "Financial Times", 23.02.2005
 55. W. Munchau, Eurozone members experience - a shift in perspective, "Financial Times", 28.02.2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu