BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolesta Krzysztof (Komisja Europejska)
Tytuł
Liberalizacja rynków gazu w UE - niedozwolone klauzule terytorialne w kontraktach długoterminowych
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 3 (160), s. 31-38
Słowa kluczowe
Subsydiowanie krzyżowe, Gazownictwo, Handel gazem, Przemysł gazowniczy, Liberalizm handlowy, Kontrakty długoterminowe, Rynek energetyczny
Cross subsiding, Gas manufacture, Gas trade, Gas industry, Trade liberalization, Long-term contracts, Energy market
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Za oficjalną datę uruchomienia jednolitego rynku wewnętrznego WE przyjęto 1 stycznia 1993 r. Jego działanie nie objęło jednak od początku wszystkich sektorów życia gospodarczego. Przez długi jeszcze czas liberalizacji opierały się m.in. przemysły sieciowe, w tym także energetyka. Stopniowe otwieranie rynków energii mające na celu stworzenie jednolitego rynku WE w tej dziedzinie zainicjowane zostało w 1996 r. przyjęciem Dyrektywy Elektroenergetycznej. Dwa lata później przyjęta została Dyrektywa Gazowa, która stała się drugim filarem budowanego jednolitego rynku energii WE. Czas na transpozycję Dyrektywy Gazowej upłynął w lutym 1999 r. Była to data, którą można określić mianem przełomowej w historii europejskich monopoli. Dyrektywa wymusiła wdrożenie wielu zmian na zamkniętych wówczas rynkach gazu państw członkowskich UE. Zakładała ona m.in. stopniowe wprowadzanie obowiązkowego udzielania stronom trzecim, czyli innym niż właściciel sieci, dostępu do tejże sieci (tzw. TPA). Przedsiębiorstwa sektora gazowego zostały również zobligowane do takiego prowadzenia księgowości, aby niemożliwe było subsydiowanie skrośne (krzyżowe) między poszczególnymi rodzajami działalności. Dziś z perspektywy czasu i na podstawie materiałów statystycznych można śmiało powiedzieć, że Dyrektywa zmieniła całkowicie oblicze rynków gazu, choć nie spełniony został jej podstawowy cel, czyli stworzenie jednolitego rynku energii WE. Dla większości zainteresowanych liberalizacja okazała się na tyle korzystna, że Komisja Europejska zdecydowała się przyspieszyć ten proces, a co więcej wyznaczyć datę pełnego uwolnienia rynku. W konsekwencji do 1 lipca 2004 r. państwa miały czas na wdrożenie do swego ustawodawstwa postanowień Nowej Dyrektywy Gazowej, która przyspiesza wprowadzanie procesów rynkowych i wyznacza datę pełnej liberalizacji rynków gazu na 1 lipca 2007 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Bolesta, Liberalizacja rynku gazu w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", Nr 3(11 5) 2001
  2. Report from the Commission, Annual Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market, COM(2004) 863 final, Brussels, 5.1.2005
  3. K. Bolesta, Nowa dyrektywa gazowa - implikacje dla Polski, "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 11 (145)
  4. Komisja Europejska: Zielona Księga - W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw energii, COM(2000)769, Bruksela, 29.11.2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu