BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ulianiuk Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki Część II: Rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI)
Socially Responsible Investing (SRI) - attempt to characterise. Part 2: Market of Socially Responsible Investing (SRI)
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 113, s. 154-178, tab., wykr., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Rynek kapitałowy, Problemy społeczne
Socially responsible investing (SRI), Capital market, Social problems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, panujące trendy, piętrzące się problemy społeczne i środowiskowe oraz rosnącą świadomość, można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości wszystkie te czynniki skumulują się w postaci presji na wszystkich uczestników rynku kapitałowego, co powinno w dłuższej perspektywie zaowocować wzrostem w Polsce inwestycji SRI.(abstrakt autora)

The present article is the second part of the tripartite publication, devoted entirely to outlining the phenomenon of socially responsible investing. The article focuses on four major aspects: 1) prospects and key development factors of the SRI market in well developed countries; presenting statistical data on the SRI market in highly developed countries and presenting the prospects for development in the nearest years, it also points to the factors that favour the growth of the SRI markets in these countries; 2) prospects and barriers of SRI market development in emerging markets; presenting statistical data on the SRI market in developing countries and presenting the prospects for development in the nearest years. Unlike in the case of the markets of highly developed countries, it focuses on barriers and limitations in the growth of SRI markets in these countries; 3) characterisation of the SRI market in Poland; presenting statistical data on the Polish SRI market presenting prospects for development in the nearest years, 4) presentation and description of basic development barriers and limitations within the Polish SRI market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong D., Christy J., Bjerborn C., Sustainable investing in emerging markets: unscathed by the financial crisis, International Finance Corporation (IFC), The Economist Intelligence Unit, 2009.
 2. Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3/2009.
 3. Ćwik N., Januszewska J., Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010.
 4. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 5. Dudek A., Inwestycje odpowiedzialne społecznie, czyli zielonym do góry, "Gazeta Bankowa", listopad 2007 r.
 6. Duniec M., Inwestowanie w zgodzie z naturą - fundusze SRI, styczeń 2008 r., http://fundusze.onet.pl/0,1461501,analizy.html [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 7. Durka E., Respect Index to wehikuł dla rozwoju CSR-u w Polsce, praca zbiór. pod red. N. Ćwika, J. Januszewskiej, Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010.
 8. DWS Zmian Klimatycznych, http://www.dws.pl/PL/showpage.aspx?pageid=279 [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 9. Emerging Markets Investor Survey Report: an analysis of responsible investment in emerging markets, Mercer, June 2009.
 10. Etyczne pieniądze, październik 2008 r., www.emito.net/wiadomosci/gospodarka/ etyczne_pieniadze_350938.html [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 11. European SRI Study 2010, http://issuu.com/eurosif/docs/eurosif_ 2010_sri_study?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu. com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml, maj 2011 r.
 12. Gaining ground- integrating environmental, social and governance (ESG) factors into investment processes in emerging markets, Mercer and International Finance Corporation, New York 31 March 2009.
 13. Green, social and ethical funds in Europe. 2009 Review, Report, Vigeo, Milan October 2009.
 14. Inwestowanie Odpowiedzialnie Społecznie - wyzwanie naszych czasów, maksymalizacja zysku a etyka w portfelu, TFI SKOK S.A., Gdańsk 2009.
 15. Kapała A., Przegląd europejskich funduszy SRI w 2009 r., www.odpowiedzialneinwestowanie. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:przegld- europejskich-funduszy-sri-w-2009&catid=5:artykuly&Itemid=2 [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 16. Kaźmierkiewicz P., Odpowiedzialne inwestowanie w Polsce - co musi się zmienić po obu stronach inwestycji, marzec 2010 r., http://www.fob.org.pl/odpowiedzialne- inwestowanie-w-polsce--co-160_3244.htm [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 17. Krukowska M., Co czeka RESPECT Index, "Forbes", 2010, Nr 6/10.
 18. Kwiatkowska I., Wyniki badań: Polskie TFI w odniesieniu do Inwestycji Społecznie Odpowiedzialnych (SRI), luty 2009 r., http://www.odpowiedzialneinwestowanie. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15:wynikibadan- polskie-tfi-w-odniesieniu-do-inwestycji-odpowiedzialnych-spoleczniesri& catid=2:aktualnosci&Itemid=7 [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
 19. Najder K., Grynkiewicz A., Odpowiedzialna konsumpcja, "Harvard Business Review Polska", 2009, Nr 82-83.
 20. Prospekt Informacyjny - SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, Sopot 9 września 2008 r.
 21. Respect Index spółki giełdowe odpowiedzialne społecznie, Deloitte, Warszawa 2009.
 22. Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States, Social Investment Forum, 2010.
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 roku w sprawie "Ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju" (Dz.U. Nr 15, poz. 182 z poźn. zm.).
 24. Rynki wschodzące bez tajemnic, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=239:rynki-wschodzce-beztajemnic& catid=2:aktualnosci&Itemid=7 [dostęp: 1 kwietnia 2011 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu