BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomski Kazimierz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku)
Tytuł
Warunki rozwoju gospodarstw agroturystycznych na obszarze województwa podlaskiego
Conditions of Development of Agritourism Farms in the Area of the Podlaskie Voivodeship
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 165-173, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Wieś, Turystyka, Gospodarstwa rolne
Agrotourism, Village, Tourism, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój działalności agroturystycznej jest elementem dywersyfikacji produkcji rolniczej pozwalającej przynajmniej na częściowe rozwiązywanie problemów współczesnej wsi i rolnictwa, jak między innymi kwestia dalszego wzrostu dochodów rolników i zatrudnienia istniejących na wsi i w gospodarstwach rolnych nadwyżek siły roboczej. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych ma więc aspekt ekonomiczny z punktu widzenia właścicieli gospodarstw rolnych, natomiast z perspektywy turystów jest to możliwość skorzystania z większej oferty turystycznej osadzonej w gospodarstwie rolnym i środowisku wiejskim. (fragment tekstu)

This study is devoted to identification of main factors deciding on development of agritourism farms on the example of the Podlaskie Voivodeship. The research has shown immense spatial diversification of distribution of agritourism farms in diff erent districts of the Podlaskie Voivodeship and varied influence of the analysed factors. Agritourism farms are mostly created in the regions of high natural values (share of area of the so called special natural values and afforestation) but also those characterised with broadly understood tourist attractiveness. Agritourism farms are also more often established in the areas of less favourable natural and soil conditions for development of commodity agriculture and its lower intensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 15-16;
  2. Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2000, s. 10, 20-21.
  3. W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 85.
  4. Agroturystyka, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 2006, s.2.
  5. R. Davidson, Turystyka, Wydawnictwo Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 2-4;
  6. M. Jedlińska, Metody badania atrakcyjności turystycznej, (w:) Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 68;
  7. A. S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 136.
  8. K. Niewiadomski, Agroturystyka jako element rolnictwa i obszarów wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego, w: Przyroda a turystyka we Wschodniej Polsce, red. M. Żabka, R. Kowalski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 399;
  9. K. Niewiadomski, Konkurencyjne gospodarstwa rolne jako podstawa zagospodarowania przestrzeni rolniczej obszarów problemowych na przykładzie województwa podlaskiego, w: "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 10, z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin, 2008, s. 416;
  10. K. Niewiadomski, Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 2, s. 206-208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu