BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Freedom and Prosperity for all Perceived as a Goal of Sustainable Development in the Light of Ordoliberal Concept of Social Market Economy
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 176-194
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ordoliberalizm, Dobrobyt, Rozwój zrównoważony, Wolność, Ekosystem
Ordoliberalism, Prosperity, Sustainable development, Freedom, Ecosystem
Uwagi
summ.
Abstrakt
Państwo powinno tworzyć porządek społeczny. Do państwa należy też obowiązek prowadzenia odpowiedniej polityki, skierowanej na ograniczanie bezrobocia, wspieranie życia osób w trudnych warunkach materialnych i życiowych. Ekologiczne aspekty są zintegrowane i stanowią immanentna cechę każdego z problemów ekonomicznych i społecznych. Środowisko jest naturalnym i niezbędnym elementem działalności gospodarczej i życia człowieka. Przyroda, ekosystemy i ich świadczenia warunkują każdy proces życiowy, produkcji i konsumpcji. Rozpatrywanie jakiegokolwiek działania gospodarczego oraz społecznego człowieka, bez kwestii ładu (porządku) ekologicznego nie powinno mieć miejsca. (fragment tekstu)

Sustainable development should be conformed to a single order. The basic principle of this order should integrate both economic, social and ecological aspects. Economic growth including GNP has to be treated as a means of achieving a particular order, rather than be just a goal and consequently the only tool that confirms this development. This pertains to all possible effects of such development: political, fiscal and social. There exists a possibility to define such an order, which has been already pioneered by the ordoliberalism theory (Walter Eucken and others). In addition the aforementioned order may also be achieved by employing the social market economy (Ludvig Erhard, author of the concept and policy of the so-called "German economic miracle"). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzysy globalny, red. A. Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 9 (wstęp).
 2. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010 (przy współudziale i konsultacji wielkiego Pioniera rozwoju zrównoważonego - wieloletniego redaktora naczelnego "Ekonomii i Środowiska" - Bazylego Poskrobki).
 3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
 4. J. Famielec, Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego, w: Rozwój Polityki Ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec i M. Kożuch, Uniwersytet Ekonomiczny, Fundacja UEK Kraków, 2010, s. 85-104.
 5. M.G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 9 i dalsze.
 6. J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszaw-Kraków 1999, s. 38-63;
 7. J. Famielec, Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, "Ekonomia i Środowisko, 2010 nr 1, s. 46-63.
 8. J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 2000, s. 297 i dalsze.
 9. M.G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 13-14.
 10. L. Zienkowski, Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy "ELIPSA", Warszawa 2001, s. 85 i dalsze.
 11. B. Fiedor, Trwały rozwój a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, w: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzysy globalny, red. A Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 13-29.
 12. Z. Sadowski, Liberalizm i pojmowanie roli państwa w gospodarce, w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska i P. Pysz, PTE Warszawa 2010, s. 169 i dalsze.
 13. A. Michałowski, Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2012 nr 1, s. 99-118
 14. A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się problemy badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1 s. 10-19.
 15. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńskiej i P. Pysz, PTE Warszawa 2003, s. 73-102.
 16. Tłumaczenie XVI rozdziału książki: W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik z 1952 roku.
 17. P. Pysz, Die Konzeption der Wettbewerbsordnung - Versuch einer kritischen Analyse, Seminarium "Soziale Marktwirschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration", Vlotho, 16.08.2012
 18. J.E. Stiglitz, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, cz. 1, cyt. za B. Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wyd. Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 17 i 21.
 19. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010, s. 229.
 21. B. Fiedor, Niemieckie tezy zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 77-130.
 22. H.F. Wünsche, Von Ludwig Erhards Sozialer Marktwirtschaft zur marktwirschaftlichen Wirtschaftslenkung, Ludwig-Erhard-Studien, 2012 Heft 1.
 23. L. Erhard, Das Prinzip Freiheit. Maximen und Erkenntnisse, Herausgegeben von Lars Vogel im Auftrag der Ludwig-Erhard-Stiftung, Anaconda, Verlag GmbH, Köln 2009, S. 11.
 24. L. Erhard, Dobrobyt dla wszystkich, PTE Warszawa 2012, s. 175.
 25. T.T. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004, s. 7 i dalsze.
 26. H.F. Wünsche, Über die Aktualität von Ludwig Erhards Politik - Anmerkungen zur Schuldenkrise in Griechenland, "Orientierungen" 2012, nr 132, s. 66.
 27. N. Rippin, Wachstum für alle?, "APuZ aktuell" 2012, nr 27-28, s. 45-51.
 28. Die solidarische Gesellschaft in Freiheit, red. F. Otmar, Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH, Frankfurt am Main 2009.
 29. T. van Treeck, "Wohlstand ohne Wachstum" braucht gleichmäβige Einkommensverteilung, "APuZ aktuell" 2012, nr 27-28, s. 32-51.
 30. T. Sedlàček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu