BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Promocja najlepszych praktyk w zakresie raportów rocznych
Promoting Best Practice in Annual Reporting
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 303-315, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Raport roczny przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Financial reporting, Annual report of the company, Enterprise value, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Opracowanie wskazuje na zmieniające się oczekiwania wobec sprawozdawczości biznesowej, wskazując, że raport roczny przedsiębiorstwa powinien zawierać informacje umożliwiające dokonanie całościowej oceny spółki, a zatem: informacje o tym, co tworzy wartość spółki oraz informacje o głównych obszarach ryzyka. Wymieniono także korzyści wynikające z publikowania raportów o wysokiej jakości. Następnie wskazano inicjatywy instytucji regulacyjnych i ciał środowiskowych promujące zwiększony zakres i wysoką jakość ujawnień dokonywanych przez przedsiębiorstwa. W szczególności omówiono konkurs na najlepszy raport roczny, jako inicjatywę promującą najlepsze praktyki i upowszechniającą wiedzę o zasadach i metodach komunikacji z interesariuszami.(abstrakt oryginalny)

The paper indicates changing requirements concerning business reporting, pointing that company's annual report should include the information necessary for its holistic assessment: i.e. information about its value drivers and about the main risks areas. The benefits of improved reporting are also cited. After that the initiatives of regulatory institutions and environmental bodies promoting enhanced scope and quality of disclosures are presented. Especially the best annual report competition is described, as an initiative promoting best practice and popularizing the knowledge about the principles and methods of company's communication with stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. 2007 Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements, IAASB, 2007
 2. Discussion Paper - Management Commentary, IASB, November 2005
 3. Eccles R.G. i in., The Value Reporting Revolution. Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York 2001
 4. Financial Reporting of Risk. Proposals for a Statement of Business Risk, ICAEW, London 1997
 5. Financial Reporting on the Internet, IFAC, 2002
 6. Financial Reporting Supply Chain: Current Perspectives and Directions, IFAC, New York, March 2008
 7. Gaved M., Closing the communication gap: disclosure and institutional shareholders, ICAEW, London 1997
 8. Guidance for Audit Committees - Evaluating Your Auditors, ICAEW, London 2003
 9. Guide to Review of Operations and Financial Condition, Group of 100 Inc., 2003
 10. How to Review an IFRS XBRL Taxonomy - International Financial Reporting Standards Taxonomy Guidance, IASC Foundation, XBRL International, 2004
 11. Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, Steering Committee Report Business Reporting Research Project, FASB, 2001
 12. Improving Financial Management, Financial Reporting and Corporate Governance, FEI, 2002.
 13. Information for Better Markets. New Reporting Models for Business, ICAEW, London 2003
 14. Leadbetter Ch., New measures for the new economy, A discussion paper for the ICAEW, Centre for Business Performance, London 2000
 15. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. No Surprises: Working for Better Risk Reporting, ICAEW, London 2002
 17. Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting. An International Perspective, IFAC 2003.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.05 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. 2005 nr209poz. 1744.
 19. Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2006
 20. Sustainability: A Guide to Triple Bottom Line Reporting, Group of 100 Inc., 2003.
 21. Transparency and Market Fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, IOSCO, 2001.
 22. Tumbull N., Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code, ICAEW, London 1999.
 23. Upton W. jr., Special Report: Business and Financial Reporting. Challenges from the New Economy, Financial Accounting Series nr 219-A, FASB, 2001.
 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj: Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu