BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikowska Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu
Contemporary Data Exploration Technologies in Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 588-598, rys., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Neuromarketing, Marketing, Biometria, Zachowania konsumenta
Neuromarketing, Marketing, Biometry, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój badań w obszarze neuromarketingu oraz funkcjonowania mózgu człowieka pozwala lepiej poznawać zachowania konsumentów. Wiedza o nabywcy staje się bardziej dokładna, jeśli powstaje w wyniku interdyscyplinarnego spojrzenia na uwarunkowania jego działań. W poniższym artykule przedstawiono w jaki sposób można zastosować badania biometryczne takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektroencefalografia, elektromiografia, okulografia w marketingu, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The development of research in the area of neuromarketing and functioning of the human brain lets better get to know consumer behavior. The knowledge about the buyer become more accurate, if is developed as a result of an interdisciplinary look at determinants of their activities. The article presents the possible applications of biometric examinations, such as: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Eye Tracking, in marketing in order to better understand consumer behavior. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaśkowski P.: "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł", Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r.
  2. Mruk H., Sznajder M.: "Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008 r.
  3. Pradeep A.: "Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011 r.
  4. Preuss R.: "Neuromarketing. Validity and deploy within marketing", LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010 r.
  5. Renvoise P., Morin C.: "Neuromarketing. Understanding the Buy Buttons in Your Customer's Brain", SalesBrain LLC, Nashville 2011 r.
  6. Weinschenk S.: "Kliknij tu!. Wykorzystaj neuromarketingu w projektowaniu stron WWW. Siła skutecznego kliknięcia", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011 r.
  7. Wierzchoń M. Orzechowski J.: "Nowe trendy w reklamie. Między nauką i praktyką", Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2010 r.
  8. Zaltman G.: "Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku", Harvard Business Press, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008 r.
  9. Zurawicki L.: "Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer", Springer 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu