BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Kryteria o podłożu behawioralnym a klasyczna teoria Markowitza
The Psychological Dimension of Constructing Investment Portfolio and Markowitz Model
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 362-377, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Dywersyfikacja ryzyka, Finanse behawioralne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Teoria portfelowa Markowitza
Investment risk, Risk spreading, Behavioural finance, Management of investment portfolio, Markowitz portfolio theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję tworzenia portfela papierów wartościowych na przykładzie teorii klasycznej uwzględniającej kryteria o podłożu behawioralnym. Koncepcja behawioralna nie pozostaje w sprzeczności z klasyczną teorią Markowitza. W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych akcent kładziony jest tu bowiem przede wszystkim na rolę emocji. Świadomość istnienia pewnych mechanizmów rządzących psychiką ludzką stanowi cenne uzupełnienie normatywnych wskaźników podejścia klasycznego i pozwala prognozować zmienność zachowań pozostałych uczestników rynku kapitałowego. Wykorzystanie osiągnięć teorii perspektywy i wcielenie ich w życie poprzez konstrukcję portfela behawioralnego jest przez to nie tylko sposobem ograniczenia negatywnych emocji towarzyszących transakcjom na rynku kapitałowym, ale przede wszystkim stwarza możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. (fragment tekstu)

The behavioral approach, though it exposes some of unrealistic assumptions of efficient market theory, does not stand in absolute contradiction to Markowitz model. Moreover, being aware of psychological and sociological mechanisms of a human being constitutes valuable complement to the normative calculation of the classical approach and enables a descriptive prognosis of changes in behavior of stock-exchange-participants. Through integration of perspective theory into behavioral portfolio, investors gain not only reduction in negative emotions associated with trading, but they also diversify risk of their investments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman D.K., Fear the Roller Coaster? Embrace It, "The Wall Street Journal Online", http://online.wsj.com/public/article/SB 118947349416123314.html
 2. Buczek B., Od teorii rynków efektywnych do finansów behawioralnych, "Nasz Rynek Kapitałowy", 2004, nr 8.
 3. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, 2003, nr 165.
 4. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", 1997, nr 3.
 5. Lewis K.K., Trying to Explain Home Bias in Equities and Consumption, "Journal of Economic Literature", 1999, nr 37.
 6. Lopes L., Between Hope and Fear: The Psychology of Risk, "Advances in Experimental Social Psychology", 1987, nr 20.
 7. Mussweiler T., Schneller K., What Goes Up Must Come Down - How Charts Influence Decisions to Buy and Sell Stocks, The Journal of Behavioral Finance, 3/2003.
 8. Nofsinger J.R., Psychologia inwestowania. Wydawnictwo ONE Press, Warszawa 2006.
 9. Nofsinger J.R., Psychology of Investing, Washington State University, New Jersey 2003.
 10. Olsen R.A., Behavioral Finance and Its Implications for Stock - Price Volatility, "Financial Analyst Journal", 1998, nr 3-4.
 11. Pompian M.M., Incorporating Behavioral Finance into Your Practice, "Journal of Financial Planning", 2005, nr 3.
 12. Shefrin H., Do Investors Expect Higher Returns from Safer Stocks than from Riskier Stocks, "The Journal of Psychology and Financial Markets", 2001, nr 4.
 13. Shefrin H., Statman M., Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 2000, nr 2.
 14. Shefrin H., Statman M., The Contributions of Daniel Kahneman and Amos Tversky, "The Journal of Behavioral Finance", 2003, nr 2.
 15. Shiller R.J., From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, "Journal of Economic Perspectives", 2003, nr 1.
 16. Siebenmorgen N., Weber M., A Behavioral Model for Asset Allocation, "Financial Markets and Portfolio Management", 2003, nr 1.
 17. Slovic P., Psychological Study of Human Judgement, "Journal of Finance", 1972, vol. 27, issue 4.
 18. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 19. Thaler R., Benartzi S., Myopic Loss Aversion and the Equity Puzzle, "Quarterly Journal of Economics", 1995, nr 1.
 20. Zaleśkiewicz T., Ile kosztują emocje, "Gazeta Prawna", 2005, nr 78, 21.04.2005r.
 21. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego: wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 22. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 23. Zielonka P., Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, NBP, Materiały i Studia, 2003, nr 158.
 24. Zielonka P., Finanse behawioralne, [w:] Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 25. Zielonka P., Teoria perspektywy - ekonomia behawioralna, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 10/2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu