BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczuk-Merta Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe
The Development of Social Innovation and Marketing Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 336, s. 22-30, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Innowacje, Badania marketingowe, Informacja, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój społeczny
Social innovations, Innovations, Marketing research, Information, Social economic development, Social development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje społeczne nie są zjawiskiem nowym. Trwają i rozwijają się od wieku. Zmieniają się wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym. Szczególnie duże zmiany w ich treściach i znaczeniu zachodzą współcześnie. Innowacje społeczne są, tak jak inne rodzaje innowacji, czynnikiem prorozwojowym. Świadomość tego sprawia, że są one coraz szerzej traktowane jako czynnik rozwoju innowacyjnej gospodarki i innowacyjnego społeczeństwa oraz że wyraźnemu zwiększeniu ulega ich udział w kształtowaniu tego rozwoju. To zaś przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na informacje i tym samym badania marketingowe. Pokazaniu związku pomiędzy rozwojem innowacji społecznych i zmianami w wykorzystywaniu badań marketingowych jest poświęcony poniższy artykuł.(abstrakt oryginalny)

Social innovation is not a new phenomenon. It has existed and developed for a century. It changes with socio-economic development. Particularly large changes in its content and meaning are taking place today. Social innovation, like other types of innovation, is a pro-development factor. The awareness of this makes it more widely regarded as a factor of development of innovative economy and an innovative society. Its share in shaping this development has remarkably increased. This in turn contributes to the increase in demand for information and marketing research. The article shows the relationship between the development of social innovation and the use of marketing research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Bywalec Cz., Polityka konsumpcji, Konsumpcja i Rozwój 2012, nr 2.
 4. Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?, PARP, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Warszawa 2012.
 5. Guide to Social Innovation, Komisja Europejska, 2013.
 6. Howaldt J., Schwarz M., Social Innovation: Concepts, research fields and international trends, 2012, www.internationalmonitoring.com.
 7. Innowacje społeczne, załącznik do Uchwały nr 37/2012 Rady NCBR z 28 listopada 2012.
 8. Kane G., Fichman R., Gallaugher J., Glaser J., Budowanie społeczności, Harvard Business Review, Polska 2010.
 9. Kuberacka A., Rola konsumenta jako kreatora w innowacyjnej gospodarce z perspektywy młodych konsumentów, [w:] Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Handel Wewnętrzny, styczeń/ luty 2013.
 10. Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne, Konsumpcja i Rozwój 2013a, nr 1.
 12. Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne wobec społecznych i gospodarczych wyzwań Polski, referat na konferencję pt. Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, materiał niepublikowany, Ministerstwo Gospodarki, 25 października 2013b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu