BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce - wybrane zagadnienia
Areas of Consumption Globalization in Poland - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 623-637, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Zachowania rynkowe, Społeczeństwo
Globalization, Consumption, Consumer behaviour, Market behaviour, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z czynników kształtujących współczesne zachowania konsumpcyjne jest globalizacja, prowadząca między innymi do upodobnienia się gospodarek (głównie krajów rozwiniętych), które będą wpływały na unifikację gustów nabywców i upowszechnianie się modeli konsumpcji krajów Europy Zachodniej i USA. Celem artykułu jest wskazanie obszarów rynkowych zachowań polskich konsumentów, na jakie może wpływać globalizacja, w tym szczególnie globalizacja konsumpcji. W artykule wykorzystano dostępne informacje pochodzące z publikacji GUS, Eurostatu, instytucji badawczych, takich jak: CBOS, czy też Pentor, a także wyniki autorskiego badania ankietowego. Według rozważań w artykule można zauważyć, iż polskie społeczeństwo ulega stopniowo międzynarodowym wpływom. Rośnie znaczenie Internetu, Polacy wyjeżdżają coraz częściej turystycznie i służbowo za granicę oraz rośnie znajomość języka angielskiego w polskim społeczeństwie. Ponadto struktura konsumpcji polskich konsumentów ewoluuje w kierunku struktur konsumpcji gospodarstw domowych z krajów UE-15 i USA. Polacy stali się świadomymi nabywcami, a na rynku widoczne są dwa segmenty konsumentów: nowocześni i tradycyjni, przy czym to ci pierwsi poddają się zdecydowanie bardziej wpływom globalizacji konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Globalization is one of factors shaping cotemporary consumer behaviour. It results in, among other things, growing similarities between particular economies (particularly of developed countries). These similarities lead to the unification of consumer tastes and popularization of certain consumption models in Western Europe and the USA. The article is aimed at identifying aspects of consumer market behaviour that may be affected by globalization, and particularly the globalization of consumption. The article makes use of information published by GUS (Central Statistical Office), Eurostat, such research institutions as CBOS (Public Opinion Research Centre) or Pentor, as well as the results of questionnaire survey conducted by the author. The paper suggests that Polish society is being subject to effect exerted by international economy. The role of the Internet has become increasingly profound. Growing number of Polish people travel abroad, also officially, and have good command of English. Furthermore, the structure of Polish consumption has been evolving into the structure of household consumption observed in the The paper suggests that Polish society is being subject to effect exerted by international economy. The role of the Internet has become increasingly profound. Growing number of Polish people travel abroad, also officially, and have good command of English. Furthermore, the structure of Polish consumption has been evolving into the structure of household consumption observed in the EU-15 and the USA. The Poles have become conscious buyers. To be more specific the following two segments of consumers can be distinguished on the market: open consumers and traditionalists. Needless to say, the former represent greater part of society under the impact of consumption globalization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A.: Konsumpcja. SIC!, Warszawa 2006.
 2. Baranowska-Skimina A.: Polscy konsumenci na zakupach, www.egospodarka.pl.
 3. Branowska- Skimina A.: Sieci handlowe doceniają polski rynek, www.egospodarka.pl.
 4. Branowska-Skimina A.: Sieci handlowe wybierają Polskę, www.egospodarka.pl.
 5. Bombol M., Styl życia współczesnych Polaków, www.bankier.pl.
 6. Cele i dążenia życiowe Polaków. Komunikat z badań BS/161/2010. CBOS, Warszawa 2010.
 7. Co jest ważne, co można, a czego nie wolno - normy i wartości w życiu Polaków. Komunikat z badań BS/99/2010. CBOS, Warszawa 2010.
 8. Dreher A.: Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index, Applied Economics vol. 10, part 38, 2006.
 9. Fryzeł B.: Ekonomiczny aspekt globalizacji, w: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Karuz-Mozer, P. Borowiec. Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 10. Gierczewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Seria "Euromanagement", Poltext, Warszawa 2001.
 11. Grupa Lizbońska. Seria "Euromanagement", Warszawa 1996.
 12. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
 13. http://ec.europa.eu/eurostat.
 14. http://www.atkearney.com.
 15. http://www.oecd.int/olis.
 16. Jastrzębska-Smolaga H.: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, szanse, zagrożenia. PWN, Warszawa 2000.
 17. Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BS/99/2011. CBOS, Warszawa 2011.
 18. Lockwood B., Redoano M.: The CSGR Globalisation Index: an Introductory Guide, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, Working Paper 155/04, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/.
 19. National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables 2007 Part II, III, IV, 2008 Part I. UN, New York 2008, 2009.
 20. Olejniczuk - Merta A.: Zachowanie młodych konsumentów w Polsce w warunkach globalizacji rynków, w: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej, V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 1999.
 21. Polacy o swoich wyjazdach zagranicznych i znajomości języków obcych. Komunikat z badań BS/111/2009. CBOS, Warszawa 2009.
 22. Polscy konsumenci na zakupach, www.egospodarka.pl.
 23. Praca Polaków za granicą. Komunikat z badań BS/138/2011. CBOS, Warszawa 2011.
 24. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010. GUS, Warszawa 2011.
 25. Rocznik statystyki międzynarodowej 2009. GUS, Warszawa 2010.
 26. Słaby T.: Konsumpcja. Eseje statystyczne. DIFIN, Warszawa 2006.
 27. Smyczek S., Sowa I.: Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. DIFIN, Warszawa 2005.
 28. Starosta P.: Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. J. Klich. ISS, Kraków 2001.
 29. www.intut.com.pl.
 30. www.pentor.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu