BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uogólnienie indeksu rentowności
The Generalization of Profitability Index
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 403-414, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Decyzje inwestycyjne, Metody dyskontowe, Wartość zaktualizowana netto, Modele stochastyczne, Wskaźniki rentowności
Efficiency of investment, Investment decisions, Discount method, Net present value (NPV), Stochastic models, Profitability index
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Klasyczna wersja Indeksu Rentowności oparta jest na zbyt uproszczonych założeniach i ma deterministyczny charakter. W pracy prezentowane są uogólnione definicje Indeksu Rentowności. Rozważa się zarówno czas dyskretny jak i ciągły. Trzeci z rozważanych modeli jest stochastyczny i przez to najogólniejszy, pozwala szacować ryzyko projektu inwestycyjnego. Praca zawiera przykłady, które wskazują, iż stosowanie miar klasycznych i uogólnionych może prowadzić do zupełnie różnych decyzji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The classical version of the Profitability index is based on too simplified assumptions and it has a deterministic character. In the paper we present the more general definitions of the Profitability Index. We consider both the discrete and continuous time. The third of the considered models is stochastic and the most general - the model allows to calculate the risk of the investment project. The paper includes several examples which show, that decisions based on the classical and generalized measures can lead to completely different investment movements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek J., Pewne problemy kalkulacji aktualnej wartości netto NPV, [w:] Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Chorzów, s. 33-43, 2005a.
 2. Białek J., The Generalization of Net Present Value Calculations, [w:] Forecasting Financial Markets: Theory and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177-190, 2005b.
 3. Białek J., The Method ofRisk Measurement in Case of Stochastic Definition of Net Present Value, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź 2006 (w druku).
 4. Bhattacharya S., Thakor A.V., Contemporary banking theory, Journal of Financial Intermediation 3, s. 2-50, 1993.
 5. Black F., Karasinsky P., Bond and option pricing when short rates are lognormal, Financial Analyst Journal, s.52-59, 1991.
 6. Cox J., Ingersoll J., Ross S., A theory of the term structure of interest rates, Econometrica 53, s.385-407, 1985.
 7. Diamond D.W., Rajan R.G., A theory of bank capital, The Journal of Finance 55, s. 2431-2465,2000.
 8. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, FRR, Warszawa, 1998.
 9. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa, WNT, Warszawa, 2003.
 10. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa, 1998.
 11. Koo H., Consumption and portfolio selection with labor income: a continous time approach, Mathematical Finance 8, s. 49-65, 1998.
 12. Mishkin F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Addison-Wesley Series, Boston, 2004.
 13. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Absolwent, Łódź, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu