BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek-Jaworska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSSF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
The Influence of Accounting Policy Compatible with International Financial Reporting Standards IFRS on Reliability of Financial Statements of Companies Quoted on the Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 415-428, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Rachunkowość kreatywna, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Accounting policy, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards (IAS), Financial statements of listed companies, Creative accounting, Fraud in the financial statements
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości MSSF/MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych od 2005 r. w Polsce obok zapewnienia ich porównywalności zwiększa podatność na wykorzystanie kreatywnej rachunkowości i zniekształcanie informacji finansowych dostarczanych na rynek kapitałowy. Przyczyniają się do tego dopuszczone przez MSSF wycena w wartości godziwej, tworzenie "cichych" rezerw oraz dokonywanie szacunków. Znaczna część oszustw księgowych polega na manipulowaniu szacunkami wysokości rezerw, amortyzacji czy odpisów aktualizacyjnych. Celem artykułu jest pokazanie wpływu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości MSSF/MSR na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania kreatywnej rachunkowości dla poprawy sytuacji finansowej jednostki prezentowanej w sprawozdaniu finansowym.(abstrakt oryginalny)

International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards IFRS/IAS using for financial statements making from 2005 year in Poland enlarge susceptibility on creative accounting and distortion of financial information delivered on the capital market next to assurance of financial statements comparability. Evaluation based on fair value, creation of hidden "silent reserves" and estimating authorised by IFRS contribute to susceptibility on creative accounting and distortion of financial information. Significant part of accounting swindles consist in manipulating of reserves, depreciation and update deductions. The purpose of the paper is to show IFRS/IAS using influence on reliability of financial statements of the companies quoted on the exchange market. In the paper there are also described some examples of creative accounting using for improvement of the company's financial situation presented in the financial statement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A., Kutera M., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
  2. Meigs R.F., Meigs W.B., Financial Accounting, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwF, Warszawa, 2005.
  4. Neal D., Accounting Theory [w:] Current issues in Accounting and Auditing, Tudor, Londyn 2001.
  5. Shilit H.M., Financial shenanigans, McGraw Hill, Nowy Jork 1993, 2004, s. 8.
  6. Stankunowicz E., 10 sposobów oszukiwania właściciela, "Businessman", luty 2000.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. 2004 nr 213 poz. 2155.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu