BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mordwa Stanisław
Tytuł
Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w łodzi
Dark Figure of Crime. An Example of Victimization Survey Among the Residents of Selected Housing Estates in Łódź
Źródło
Space - Society - Economy, 2012, nr 11, s. 145-155, fot., rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo personalne, Przestępczość, Ocena wyników, Bezpieczeństwo
Personal security, Crime, Results evaluation, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
In Poland, only about one in two crimes is reported to police, but there is an another type of data source that shows the rest of crimes. By directly questioning victims about their experiences, it is possible to generate information about the socalled dark figure of crime, i.e. about those incidents that go either unreported or unrecorded by the police. The paper presents the analysis of the researches on the dark figure of crime of three selected housing estates in Łódź: Dąbrowa (tower blocks), Julianów (single housing) and Nowe Miasto (downtown). Various parts of the paper analyze the research results on reporting rate and risk of victimization. The socio-demographic characteristics of residents which influence the level of fear were also studied. The survey also confirmed a correlation between the sense of security and the level of unrecorded crime. The residents of Nowe Miasto, for example, lowly assess their personal security (although it has the average recorded crime rate) because of the highest victimization rate.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, 1988, Retoryka-Poetyka, PWN, Warszawa.
 2. Bieńkowska E., 2000, Wiktymologia. Zarys wykładu, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 1999, Kryminologia, Wyd. Arche s.c., Gdańsk.
 4. Bożyczko Z., 1962, Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Wyd. Prawnicze, Warszawa.
 5. Dzieciuchowicz J., 1979, Kształtowanie warunków mieszkaniowych wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis", seria II, z. 21.
 6. Dzieciuchowicz J., 2005, Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi - struktura i typologia przestrzenna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 6.
 7. Kossowska A., 1993, Środowiskowo-przestrzenne uwarunkowania przestępczości (wybrane zagadnienia współczesnej ekologii przestępczości), Archiwum Kryminologii, t. 19.
 8. Krajewski K. (red.), 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, Wyd. UJ, Kraków.
 9. Mordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Siemaszko A., 2001, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 11. Siemaszko A. (red.), 2008, Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości '07, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 12. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., 2009, Atlas przestępczości w Polsce 4, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 13. Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz. U., 1997, nr 89, poz. 555, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu