BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapkiewicz Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Masłoń Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwane stopy zwrotu
The Influence of Some Market Factors on the Expected Stock Returns
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 450-462, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Model wyceny aktywów kapitałowych
Capital market, Rate of return, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Modele wyceny dóbr kapitałowych stosowanych w praktyce posiadają wiele wad co uniemożliwia skuteczność wyceny. Przyjmuje się a priori standardową postać modelu CAPM, która w praktyce nie ma potwierdzenia. Niniejsza praca ma na celu zbadanie zależności między przekrojowymi stopami zwrotu, a głównymi wielkościami fundamentalnymi spółek. Stosując model regresji przekrojowej do wyznaczenia jej nieznanych parametrów zastosowano podejście Fama-MacBetha, które przystosowano do realiów polskiego rynku. W przypadku gdy zmienną niezależną był estymowany z próby parametr -współczynnik agresywności dla i-tego portfela, dla celów testowania istotności parametrów zastosowano poprawkę Shankena(1992). Jako portfel rynkowy przyjęto dwa indeksy: ważony portfel WIG oraz portfel zrównoważony, tzw. Indeks Fishera. Niniejsza praca wskazuje główne przyczyny braku istotności modelu na polskim rynku. Zawarte są testy modeli jednowymiarowych dla różnych sposobów formowania portfeli. Ujęta jest także czułość rynku na wielkość spółki, stosunek wartości księgowej do rynkowej oraz wartości zysku do ceny. Badania potwierdzają silny wpływ kapitalizacji będącej podstawową wielkością braną pod uwagę we współczesnych modelach wyceny na świecie. Badanie obejmuje okres od stycznia 2003 roku do grudnia 2007. (abstrakt oryginalny)

In this paper the cross regression section model was searched. The market portfolios based on Warsaw Stock Exchange "WIG" index and Fisher Index were discussed.. The estimation of parameters in the beta-pricing model were constructed. The Fama-MacBeth approach and Shanken's procedure were taken for the market risk premium estimation. Two easily measured variables, size and book-to-market equity were also considered as the independent variables in the cross-regression section. Furthermore, the influence of an earning-price ratio on the expected stock returns was discussed. The analysis includes the period from January 2003 to December 2007 year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz R., The Relationship Between Market Value and Return of Common Stocks, Journal of Financial Economics, 1981
 2. Basu S., Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesi, Journal of Finance 23 1977,663-682
 3. Black F., Jensen M., Scholes M., The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests Journal of Political Economy (Michael C. Jensen, ed., Praeger Publishers Inc., 1972.) 79-121
 4. Chan K.C., Chen N.F., Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms, The Journal of Finance, 1991, Vol. 46, 1467-1484
 5. Czapkiewicz A. Masłoń W., Budowanie optymalnego portfela na podstawie modelu Sharpe'a przy różnych charakterystykach portfela rynkowego, w: Buczek S., Fierla A. [red.] Rynek Kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza SGH 2008, 53-63.
 6. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Czekaj J. [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,112-131
 7. Dimson E., Marsh P., Murphy's Law and Market Anomalies, Journal of Portfolio Management 53-69.
 8. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG Press, Warszawa, 1998.
 9. Fama, E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, 1992, 47, 427-465
 10. Fama E., MacBeth J., Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy, 81, 1973, 607-636
 11. Fisher L., Some new stock-market indexes, Journal of Business,39, 1966,191-225
 12. Shanken J., On the Estimation of Beta-Pricing Models, The Review of Financial Studies, 5, 1992, 1-33
 13. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, 19, 1964, 425-442
 14. Sharpe W.F., Portfolio theory and capital markets, McGRAW-HILL, New York, 1970
 15. Stattman D., Book values and stock returns The Chicago MBA: Journal of Selected Papers 4, 25-45
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu