BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych
Investment Policy and Performance of Foreign Equity Investment Funds
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 476-488, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Polityka inwestycyjna, Inwestycje kapitałowe
Investment funds, Investment policy, Capital investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę wyników funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych uzyskanych w okresie od lutego 2007 roku do lutego 2008 roku. Badane fundusze akcji podzielono na 8 grup funduszy uwzględniając prowadzoną przez nie politykę inwestycyjną. Wyszczególniono następujące grupy funduszy: fundusze akcji amerykańskich, fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących małych i średnich spółek, fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych, fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, fundusze akcji regionu Azji i Pacyfiku oraz pozostałe fundusze akcji zagranicznych. Wyniki badania dowodzą, że polityka inwestycyjna funduszy akcji zagranicznych miała wpływ na osiągane przez nie wyniki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the performance of foreign equity investment funds in period since 02.2007 to 02.2008. Foreign equity investment funds were split into eight parts of funds where take into consideration their investment policy. The first group of investment funds was an American equity funds group, the second one was the European developed markets equity funds group, the third group was European equity emerging markets funds group, the another one was European equity emerging markets small and mid size companies funds group, global developed markets equity funds group, global emerging markets equity funds group, equity of Asia and the Pacific region funds group and the last one was remaining foreign equity funds group. The research proved that investment region and investment policy had an influence on performance of foreign equity investment funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
  2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalizacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
  3. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych.
  4. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku, Dz. U. z 2004 r.. Nr 146, poz. 1546.
  5. Wyniki przetargów bonów skarbowych http://www.mfgov.pl/dokument.php? const=5&dzial=724&id=69875, 03^=03-2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu