BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Farmlands Investments on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodeships
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 503-514, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Inwestycje w nieruchomości, Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Nieruchomości rolne
Arable land, Investments in real estate, Real estate market, Ground real estate, Agricultural real properties
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Rynek nieruchomości jest częścią rynku kapitałowego, z uwagi na fakt, że są to inwestycje długoterminowe, wymagające zaangażowania dużego kapitału. Jednym z segmentów rynku nieruchomości są nieruchomości rolne, które do niedawna postrzegane były przede wszystkim jako środek produkcji, niezbędny dla uzyskania dochodów z produkcji rolniczej. W ostatnich latach, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej okazało się, że zakup nieruchomości rolnych w Polsce nie zawsze towarzyszył chęci powiększenia areału produkcyjnego. Coraz powszechniejszą przesłanką lokowania środków finansowych w nieruchomości rolne jest wzrost wartości rynkowej tych nieruchomości oraz korzyści dodatkowe, związane z dopłatami unijnymi. W artykule dokonano przeglądu transakcji przeprowadzonych na polskim rynku nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym jak również w obrocie realizowanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), w tym analizy przesłanek inwestowania w nieruchomości rolne po okresie transformacji gospodarczej w Polsce, aż do przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyznaczony został wskaźnik rentowności takiej inwestycji dla województwa zachodniopomorskiego oraz Polski ogółem wraz z analizą ryzyk związanych z inwestowaniem w nieruchomości rolne w Polsce. Szczegółowej analizie zostały poddane transakcje ANR w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

Real property market (Real estate market) is a part of a capital market. It includes a long-term investment demanding use large capital. One from the segment of real estate market is the agricultural real property, which has been perceived recently as means of production. They are very essential for obtaining of income from agriculture production. In the last years, especially in the period preceding the entrance of Poland in the European Union, it has been shown, that purchase of agricultural real property has not always accompanied a desire to expansion of productive area. Market value growth of agricultural real property and additional advantage connected with extra charge from UE is currently more common premise of investing financial means in this type of real property. In this article the review of transaction carrying out on polish, agricultural real property market in private and ANR turnover has been shown. Emphasis was given on analysis of investing in the agricultural real property in time after the economy trans-formation in Poland to entrance Poland in the EU. The profitability index/indicator of this type of investment for the Pomeranian Province as well as the whole of Poland was determined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1996.
  2. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.).
  3. Foryś I., Zarządzanie ryzykiem utraty minie, bezpieczeństwa, awarii, odpowiedzialności cywilnoprawnej. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością (red. M. Bryx). Poltext Warszawa 2004.
  4. Foryś I., Putek-Szeląg E., Metody statystyczne w analizie transakcji gruntami rolnymi w województwie zachodniopomorskim na przykładzie zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki US NR 17, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 450, Szczecin 2007.
  5. Foryś I., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości. Ujęcie statystyczne, (maszynopis w druku) Szczecin 2008.
  6. Foryś I., Putek-Szeląg E., Przestanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 16 Olsztyn 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu