BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Berman Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przewidywane tendencje rozwoju powiązań franczyzowych w świecie
Forecasted tendencies of developing franchise relations in the world
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 57-69, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo franchisingowe, Rozwój, Franchising
Enterprises, Franchise enterprise, Development, Franchising
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Należy zauważyć, że na przestrzeni lat następują istotne zmiany otoczenia biznesowego powiązań franczyzowych, wywołane głównie przez takie czynniki, jak: rosnąca konkurencja, postęp technologiczny, w tym przede wszystkim Internet, rosnące potrzeby konsumentów, nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw i koncepcji franczyzowych oraz uwarunkowania demograficzne. Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku pojawiają się nowe dziedziny, w których zaczynają funkcjonować powiązania franczyzowe: następuje rozwój nowych kanałów dystrybucji, wzrasta rola mobilnych usług serwisowych, większego znaczenia nabierają usługi skierowane do dojrzałego klienta. Na globalnym rynku powiązań franczyzowych obserwuje się również większą dbałość o pracowników zarówno tych zatrudnionych u franczyzodawcy, jak i u franczyzobiorców. Występujące trendy i zmiany funkcjonujące na rynku stwarzają potrzebę elastycznej adaptacji powiązań franczyzowych do ciągle zmieniającego się otoczenia. Należy podkreślić, że przewidywane tendencje rozwoju w powiązaniach franczyzowych są różnorodne. Znaczna liczba trendów i zmian, funkcjonujących na rynku, musi zostać rozważona przez obecnych oraz przyszłych franczyzodawców i franczyzobiorców. Niektóre z tych zjawisk mają fundamentalne znaczenie dla sposobu prowadzenia biznesu, inne mają znaczenie drugorzędne. Oznaczają one pracę w kreowaniu i testowaniu, osiąganiu akceptacji franczyzobiorców oraz implementacji zmian w całym łańcuchu franczyzowym.(abstrakt oryginalny)

Together with the quantitative development of franchise relations, qualitative and organisational changes in this form of economic cooperation follow. Such factors as technological, telecommunications and IT IT improvements as well as growing importance of the Internet, which influence the development of franchise relations, have been presented. Several factors which caused changes in franchise concepts have been described. Changes in the business environment of franchise relations have been taking place. A number of factors which caused changes in franchise concepts have been described. They include: rising competition, modern technologies, including the Internet, rising customers' needs, new possibilities of business and franchise concepts development as well as demographic considerations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chow L., Servicing customers directly, "European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 3/4, 2003.
  2. Fuchs B., Umowy franchisingowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa 1998
  3. Mendelsohn M., Archeson D., Franchising, Poltext, Warszawa 1992.
  4. Steinerowska-Streb I., Franchising jako metoda ekspansji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej", Nr 48, 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu