BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwość wykorzystania miernika jensena do oceny Działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce
Rusing Jensen's Measure to Assess the Investments Activity of Open Pension Funds in Poland
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 515-523, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Inwestycje kapitałowe, Fundusze emerytalne, Teoria portfelowa Markowitza, Model wyceny aktywów kapitałowych, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Capital investments, Pension funds, Markowitz portfolio theory, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Open pension funds' investments, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rentowność inwestycji OFE będzie miała wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Inwestycje funduszy są przedmiotem licznych sporów, zarówno na gruncie ekonomii, jak i polityki. Ciągłe kontrowersje budzą kategorie dopuszczalnych lokat i wysokość limitów oraz sposób oceny wyników działalności inwestycyjnej. Spośród klasycznych miar teorii portfelowej do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych proponuje się między innymi miernik Sharpe'a, Treynora i Jansena. Celem opracowania jest statystyczna weryfikacja przydatności miernika Jansena do oceny działalności inwestycyjnej OFE. (abstrakt oryginalny)

The profitability of open pension funds will have an effect on the level of future pensions. Investments of the funds are a disputable matter, both in terms of economy and policy. Possible investments, their level and the way of assessing the results of their functioning remain a controversial issue. Among classical methods of measure of modem portfolio theory used to assess investment efficiency one proposes the measure of Sharpe, Treynor and Jensen. The purpose of this article is to statistically verify the use of a-Jensen measure to evaluate open pension funds investment results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Charnes A., Cooper W., Rhodes A., Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 1978 No. 2, s. 429-444.
  3. Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
  4. Domański Cz., Testy statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
  5. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. Dziechciarz J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
  7. Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu